TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 3

25
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve
Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM)
ile TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araş-
tırma Enstitüsü (YTE) arasında “Toprak Orga-
nik Karbonu Projesi Sözleşmesi” imzalandı.
İzmir’de, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ev
sahipliğinde Avrupa Birliği Ufuk2020 Ar-Ge ve
İnovasyon Programı Eğitimve Bilgilendirme
Günü etkinliği düzenlendi.
TÜBİTAK tarafından geliştirilen Milli İşletim
Sistemi PARDUS, üniversitede kullanılmaya
başlandı.
TÜBİTAK ile CERN Arasında
İşbirliği Anlaşması İmzalandı
KamuV Projesi Başladı
16
Sf.8
Sf.9
İÇİNDEKİLER
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
35
36
36
37
37
38
38
Seri Üretimine Geçilen Kanatlı GüdümKiti IDEF’17’de Sergilenecek
Expo Turkey by Katar Fuarında TÜBİTAK’a “Yılın İnovasyon Ödülü” Verildi
TÜBİTAK ile CERN Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı
KamuV Projesi Başladı
Milli İşletimSistemi PARDUSMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde
PARDUS ve Türkiye’de Özgür YazılımPaneli Yapıldı
KAYS Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi İşbirliğinde COST ve İkili İşbirliği
Destekleri Bilgi Günü Düzenlendi
TÜBİTAK TÜSSİDE’ye Birincilik Ödülü
Türkiye ÇölleşmeModeli Doğrulama ve Kalibrasyon Çalışması Projesi Sözleşmesi İmzalandı
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Bilgi Günü Düzenlendi
Özel Eğitimve Rehberlik Hizmetleri Projesi 2. Çalıştayı Yapıldı
“Ülkemizde İklim-Su-Enerji Kapsamında YapılanModelleme Çalışmalarının Değerlendiril-
mesi Toplantısı” Düzenlendi
“Havacılık Teknolojileri Test veMükemmeliyet Merkezi-Havacılık Sanayii Sertifikasyon,
Test Altyapı ve İhtiyaçlarını Belirleme Çalıştayı” Yapıldı
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi PersonelineMendeley ve SciVal Eğitimi
TÜBİTAKMAM’da “Dünya Fikri Mülkiyet Günü” Düzenlendi
TÜBİTAKMARTEK Cyberpark’ı Ziyaret Etti
“İslamSaatine” TÜBİTAK UME İmzası
Toprak Organik Karbonu Projesi Sözleşmesi İmzalandı
ErzurumHinterlandı Kırmızı Et Sektörü İşbirliği Süreçlerinin Analizi Projesinin Kapasite
Geliştirme Fazı Başlatıldı
TÜBİTAK BİLGEM’in Gerçek Zamanlı İşletimSistemi, Milli Bir Silahta Kullanılmaya Başlandı
Bebek ve Bakıcıya Cepten Takip
TÜBİTAKMARTEK’te Kahve Günlerinin 12.si Düzenlendi
TÜBİTAKMARTEK’te Fatih Belediyesi Yenilikçi Projeleri GeliştirmeMerkezi İş Birliği Toplan-
tısı Gerçekleştirildi
TÜBİTAKMARTEK Firması, “Get in the Ring” Yarışmasında Finale Kaldı
“Stratejik Yönetim, Süreç Yönetimi ve İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması” Projesi Açılış
Toplantısı Yapıldı
Akdeniz İçin İşbirlikleri – PRIMA Genel Kurul Toplantısı Brüksel’de Gerçekleştirildi
JFS2017 Araştırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı Açıldı
Birleşmiş Milletler Türkiye Kalkınma İşbirliği Stratejisi 1. Ortak Yönlendirme Kurulu
Toplantısı Yapıldı
Güney Kore Büyükelçisi Yunsoo Cho Kurumumuzu Ziyaret Etti
ÇATAB Kurumsallaşma Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı
Malezya Yüksek ÖğretimBakanı Kurumumuzu Ziyaret Etti
Afrika-Avrupa Birliği Ortak Araştırma İşbirliği Çağrısı Açıldı
TÜSSİDE, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü Ziyaret Etti
TÜSSİDE EnstitüMüdürü Tezer Battal Gebze Ticaret Odasını Ziyaret Etti
10
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...40
Powered by FlippingBook