TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 10

10
Bülten
MAYIS
2017
M i l l i İ ş l e t i m S i s t e m i P A R D U S M u ğ l a S ı t k ı K o ç m a n Ü n i v e r s i t e s i n d e
TÜBİTAK tarafından geliştirilen Milli İşletim Sistemi PAR-
DUS’un yaygınlaşması çalışmaları kapsamında, Türkiye’de
ilk kez bir üniversiteyle, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesiyle
protokol imzalandı. PARDUS dönüşüm için işbirliği protoko-
lü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Yusuf Ziya Erdil ile ULAKBİM Müdürü M. Mirat Satoğlu
tarafından imzalandı. Protokol kapsamında PARDUS ve açık
kaynak alt projelerinin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde
uygulanması ve sistem güvenliği konularında iş birliği ger-
çekleştirilecek.
Dönüşümü yapılan ve PARDUS kullanmakta olan kurum
ve kuruluşlar arasında Milli Savunma Bakanlığı; Milli Savun-
ma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme
Başkanlığı; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi; Aydın, Söke
Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi; Bursa Dr. Ayten Boz-
kaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi;
Bursa Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi; Şanlıurfa
Eyyübiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi; Aydın, Didim Devlet
Hastanesi; Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi; İzmit Be-
lediyesi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (5 merkez ve 40
il Müdürlüğü) yer alıyor.
PARDUS’un, diğer üniversitelerimizde de yaygınlaştırılma-
sının hızlandırılması için çalışmalar devam ediyor.
Milli İşletim Sistemi PARDUS
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde
TÜBİTAK tarafından geliştirilen Milli İşletim Sistemi PARDUS, ilk kez bir üniversitede kullanılacak.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook