TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 4

4
Bülten
N SAN
2017
T Ü B İ T A K T e k n o g i r i ş i m S e r m a y e s i D e s t e ğ i P r o g r a m ı B a ş l a d ı
TÜBİTAK Teknogirişim Serma
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Bursa Valili-
ğini ziyaretinde, TÜBİTAKTeknogirişim Sermayesi Destek Prog-
ramının başlatıldığını, 2017 yılı içinde 62milyon liralık bütçe ol-
duğunu, genç girişimcilere 150 bin liraya kadar yüzde 100 hibe
desteği verileceğini açıkladı.
Programın önemine işaret eden Bakan Özlü, “TÜBİTAK Tek-
nogirişim Sermayesi Desteği Programı’nı bugün başlatıyoruz.
2017 yılı içinde 62 milyon liralık bir bütçemiz var. Bu destek
kapsamında, genç girişimcilere 150 bin liraya kadar yüzde 100
hibe desteği veriyoruz. Yenilik oluşturacak iş fikirleriyle başvu-
racak arkadaşlarımıza Türkiye genelinde, çoğunluğu üniver-
site bünyesinde bulunan 20 uygulayıcı kuruluş tarafından bu
destekler koordine edilecek. Başvuruların yapılacağı kuruluşlar
TÜBİTAK tarafındanbildirilecek. Bubaşvuruların 10-28Nisan’da
birinci kısmını gerçekleştireceğiz. İkinci kısmını da 1-15 Ağus-
tos’ta alacağız. Bu programda yaklaşık 62 milyon lira civarında
bir desteği genç girişimcilerle buluşturacağız. Üst limit 150 bin
liradır vebudestek yüzde 100hibe şeklinde olacak”diye konuştu.
RevizeEdilen1512GirişimcilikAşamalı DestekProgramı Ba-
kanlıkProgramı İleBirleşerekGücünüArtırdı
TÜBİTAK tarafından 2012 yılından itibaren yürütülen 1512
Girişimcilik Aşamalı Destek Programı, 2017 yılı Çağrı dönemi
itibariyle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürü-
tülen Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile birleştirile-
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, TÜBİTAK Teknogirişim Sermayesi Destek Programı
kapsamında, genç girişimcilere 150 bin liraya kadar yüzde 100 hibe desteği verileceğini bildirdi.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook