TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 16

16
Bülten
N SAN
2017
D e n i z l e r i m i z d e k i K i r l i l i ğ i T Ü B İ T A K M A M İ z l e y e c e k
“Denizlerimizde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi”, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürü
M. Mustafa Satılmış ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merke-
zi (MAM) Başkanı V. Dr. Orkun Hasekioğlu tarafından Çevre
ve Şehircilik Bakanlığında imzalandı. İmza töreni sırasında,
TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Dr.
Selma Ayaz ile proje yöneticisi Hakan Atabay ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Daire Başkanı Soner Olgun ve
ekibi tarafından projeyle ilgili bilgi verildi.
Proje ile ülkemizin deniz ve kıyı suları, üç yıl süre ile TÜ-
BİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Çevre ve Temiz Üretim
Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecek. Karadeniz, Marmara
Denizi ve Boğazlar, Akdeniz ve Ege Denizi’nde kıyı ve nehir
geçiş suları ile açık deniz istasyonlarında yapılacak izleme
çalışmaları, TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi aracılığıyla,
üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ile işbirliği içinde
Denizlerimizdeki Kirliliğ
2017-2019 dönemi Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TÜBİ-
TAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook