TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 13

13
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
sahip. Meydan Kontrol Simülatörü ise 360 derece kule orta-
mı ve sekiz adet hayali pilot pozisyonu kapasitesine sahip.
Genişleyebilir bir yapıda tasarlanmış olan atcTRsim ile,
sisteme yeni havalimanlarının üç boyutlu modelleri ve hava
sahası üzerinde yapılacak değişiklikler yerli imkanlar ile ko-
layca kazandırılabiliyor.
Simülatör sistemi Temel Hava Trafik Kontrolör eğitimleri-
nin yanı sıra; gerektiğinde ileri düzey Hava Trafik Kontrolör
eğitimleri ve hava sahası yapılanma/modifikasyon çalışma-
larında da kullanılabilecek. atcTRsim Simülatörünün Devlet
Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve TÜBİTAK Ar-Ge işbirliği
çerçevesinde geliştirilmiş olması ve HAVELSAN’ın kurulum
çalışmalarını gerçekleştirmesiyle, ülkemizin bu alanda dışa
bağımlılığını azaltma yönünde önemli bir aşama sağlandı.
Esenboğa Havalimanında Faaliyette
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook