TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 12

12
Bülten
N SAN
2017
M i l l î H a v a T r a f i k K o n t r o l S i m ü l a t ö r ü E s e n b o ğ a H a v a l i m a n ı n d a F a a l i y e t t e
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve TÜBİTAK iş-
birliği çerçevesinde, millî imkânlarla geliştirilen Milli Hava
Trafik Kontrol Simülatörünün (atcTRsim), Esenboğa Hava-
limanı Eğitim ve Simülatör Tesislerine kurulumu başarıyla
tamamlandı.
İlk millî Hava Trafik Kontrol Simülatörü unvanına sahip
olan atcTRsim sisteminde, Yaklaşma/Yol Kontrol Radar Si-
mülatörü ve 360 derece görselliğe sahip Meydan Kontrol
Simülatörü yer alıyor. Simülatörler aynı zamanda eşlenik
olarak çalışabiliyor. HAVELSAN’ın simülatör alanındaki tek-
nolojik altyapı ve tecrübesi ile katkı sağladığı projede Türki-
ye’de ilk kez arkadan yansıtmalı 360 derece Meydan Kontrol
Simülatörü gerçekleştirilmiş oldu.
Yaklaşma/Yol Kontrol Radar Simülatörü, aynı anda Planla-
ma ve Uygulama olmak üzere sekiz adet kontrolör çalışma
pozisyonu ile sekiz adet hayali pilot pozisyonu kapasitesine
Millî Hava Trafik Kontrol Simülatörü
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook