TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 33

33
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK MARTEK’te “Siber Güvenlik Farkındalığı Bilgi Günü”
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) ve TÜBİTAK MAR-
TEK firması ISR Bilgi Güvenliği işbirliğinde, siber güvenlik ko-
nusunda farkındalık yaratmak amacıyla teknokent firmaları
ve diğer kurumlara yönelik “Siber Güvenlik Farkındalığı Bilgi
Günü” düzenlendi.
TÜBİTAK MARTEK ev sahipliğinde, TÜBİTAK BİLGEM Konfe-
rans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe ISR Bilgi Güvenliği
firmasında Siber Güvenlik Araştırmacısı olarak çalışan Ünlü
Ağyol konuşmacı olarak katıldı.
Ağyol, bilgi güvenliği, hackerlar tarafından yapılan saldı-
rılar, saldırılara ülkemizden ve dünyadan örnekler, e-posta
güvenliği, fidye yazılımlarının yanında; yazılım yükleme sı-
rasında dikkat edilecek hususlar, mobil cihazlardaki güven-
lik sorunları, siber istihbarat, sosyal medyada bizi bekleyen
tehditler, parola güvenliği, sosyal mühendislik, 9 madde bil-
gi güvenliği konuları hakkında bilgi verdi.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook