TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 32

32
Bülten
MART
2017
T Ü B İ T A K M A R T E K ’ t e “ 3 . N e s i l P a z a r l a m a S e m i n e r i ”
TÜBİTAK MARTEK’te “3. Nesil Pazarlama Semineri”
TÜBİTAK Marmara Teknokent ve T.C. İstanbul BilimÜniver-
sitesi işbirliği ile “3. Nesil Pazarlama”semineri gerçekleştirildi.
TÜBİTAK Marmara Teknokent ev sahipliğinde, TÜBİTAK
BİLGEM Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere
konuşmacı olarak T.C İstanbul Bilim Üniversitesi Temel Tıp
Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Oytun Erbaş konuşmacı olarak katıldı.
Yrd. Doç. Dr. Oytun Erbaş, bilgilendirme sunumunda ilk
olarak beyin ve beynin bölümleri, ahlak kavramı, haz alma,
pazarlık etme konularından söz etti. Ardından beynin karar
mekanizması, temel karar verme sistemleri, verimlilik, nöro-
marketing konularında bilgi verdi.
Seminere TÜBİTAK Marmara Teknokent firmaları, TÜBİTAK
MAM ve TÜBİTAK BİLGEM Enstitüleri, Gebze Teknik Üniversi-
tesi ve bölge kurumlardan 126 kişi katıldı.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook