TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 31

31
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
ROKETSAN A.Ş. ve TÜBİTAK MAM yetkilileri, bir süredir
üzerinde görüştükleri işbirliği konularını detaylandırmak
üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde bir araya
geldiler.
Toplantıya TÜBİTAK MAM Başkan Vekili Dr. Orkun Ha-
sekioğlu ile ROKETSAN A.Ş. İleri Teknolojiler ve Sistemler
Grup Başkanı Dr. Sartuk Karasoy başkanlık ettiler. Toplantı-
da TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü yetkilileri tarafından
hazırlanan proje konuları üzerinde sunumlar ve değerlen-
dirmeler yapıldı.
ROKETSAN A.Ş. ile TÜBİTAK MAM arasındaki görüşmeler
önümüzdeki dönemde diğer TÜBİTAK Enstitülerinin de ka-
tılımlarıyla devam edecek.
ROKETSAN - TÜBİTAK MAM İşbirliği
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook