TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 29

29
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
rma’dan Yerli İnovatif İlaçlar
şek, “CT Farma, bunun yanında WHO, USP, EP, ICH uluslararası
standartları ve EMEA yönergelerini de uyguluyor. State of art
ekipmanları ile en yeni teknolojik gelişmeleri takip edip, tek-
nolojinin en son imkanlarından faydalanılarak ürün geliştirme
hizmeti veriyoruz. CT Farma’daki Konvansyonel İlaç Geliştir-
me Kapasitesimiz Tablet, Film Tablet, Likit süspansiyon, Kuru
toz süspansiyon, Kapsül, Parenteral (IM,IV), Yarı Katı (pomad,
krem), her türlü likit damla, spray, çözelti; Biyoteknolojik İlaç
Geliştirme Kapasitemiz Terapötik Peptid Geliştirmesi (Liyofili-
ze, Parentaral ampul) olarak mevcut. Hali hazırda 14 yerli ilaç
firması için 100’den fazla bitmiş ürün ruhsat dosyası geliştirme
çalışmalarını tamamladık.”
“Rasagiline 1mgTablet Geliştirme”ve“Direkt Thrombin İnhi-
bitörlerinden Bivaluridini İçeren Liyofilize Toz Dozaj Formunda
ve Parenteral Biyoteknolojik Ürün Eşdeğerinin Geliştirilmesi”
projelerinin TEYDEB tarafından desteklendiğini anlatan Dr.
Şerhan Şimşek, Octreotid içeren parenteral ürün için TEYDEP
desteği başvurunda bulunduklarını ifade etti.
CT Farma’nın 2017’de yurt dışına açılmaya karar verdiğini
belirten Dr. Şimşek Belçika, İngiltere ve Suudi Arabistan’da fa-
aliyet göstermek üzere ikili görüşmelere başladıklarını söyledi.
Dr. Şimşek, Suudi Arabistan KAUST (King Abdullah University
Science and Tehcnology) bölgesinde ofis açlışması ile ilgili ça-
lışmalarda son aşamaya gelindiğini kaydetti.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook