TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 28

28
Bülten
MART
2017
T Ü B İ T A K M A R T E K F i r m a s ı C T F a r m a ’ d a n Y e r l i İ n o v a t i f İ l a ç l a r
TÜBİTAK MARTEK Firması CT Farma, Medicana Hastaneleri
ve TÜBİTAK MARTEK ile yapılan ortak proje kapsamında, daha
önce kanser hastalarında araştırma amacıyla yurt dışından
getirilen ürünleri, kendi laboratuvarlarında geliştirdi. Teknik
analizleri yapılan ve araştırma ünitelerinde kullanılır hale gelen
ürünler sayesinde, yurtdışına döviz çıkışı durduruldu ve ilaçlar
daha ucuzamal edilerek döviz kaybına engel olundu. Ascorbic
Acid 50g/100ml; Ascorbic Acd 15g/100ml ve Curcumin 15mg/
ml ürünlerinin ülkemizde üretilmesiyle yurt dışından know-
how ithalatının azalması; geliştirilecek ürünlerin Türkiye’deki
üretim olanakları düşünüldüğünde gelişmekte olan pazarlara
ihracatının önünün açılması; yine geliştirilecek olan know how
ile yurt dışına teknik dosya ihracatının sağlanması; inovatif ilaç-
lara erişimin kolaylaşması amaçlanıyor.
CT Farma Genel Müdürü Dr. Şerhan Şimşek, CT Farma’nın,
TÜBİTAK MARTEK içerisindeki Ar-Ge laboratuvarlarında kon-
vansiyonel ve biyoteknolojik ilaç geliştirmeye yönelik faali-
yetlerini şu sözlerle anlattı: “Formülasyon geliştirme; Analitik
Metod geliştirme; Analitik Metod validasyonları; Scale up for-
mülasyon çalışmaları; Stabilite çalışmaları; Kritik proeses para-
metrelerinin tespiti; CTDModül 3 hazırlığı.”
Tüm bu faaliyetleri Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel
Müdürlüğünün ilaç ruhsatlaması için gerekli yönetmelikleri
doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirten Dr. Şerhan Şim-
TÜBİTAK MARTEK Firması CT F
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook