TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 27

27
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Marmara Teknokent’te (MARTEK) Chicago Ulus-
lararası Kuluçka Merkezi ve ,Türk Ticaret Merkezi Bilgi Günü
düzenlendi. TÜBİTAK MARTEK Genel Müdürü Dr. Orhan
Çömlek, açılış konuşmasında Amerika ticari heyeti organi-
zasyonu çerçevesinde Chicago’da faaliyete başlayan Ulus-
lararası Kuluçka Merkezi’ne yaptıkları ziyareti anlattı. Dr.
Çömlek, ticari heyet organizasyonu ile MHUB (makerspace),
Illinois Science and Technology Park, Plug and Play, Argon-
ne Lab, Microsoft, Jabil Blue Sky Center gibi dünyanın önde
gelen kuruluşlarının ziyaret edildiğini söyledi.
Açılış konuşmasının ardından Türk Ticaret Merkezi Genel
Müdürü Eray Ütücü, Chicago Uluslararası Kuluçka Merkezi
faaliyetleri ve avantajları hakkında bilgilendirme sunumu
gerçekleştirdi. Sunumunda öncelikle EVE GROUP hakkında
katılımcılara bilgi veren Eray Ütücü, EVE GROUP’un oluştur-
duğu ekosistem ile kuluçka merkezi içindeki tüm katılım-
cılara bilgi ve networke ulaşma kolaylığı sağladığını ifade
etti. Amerika Ticari Heyet organizasyonuna katılan firmalar,
görüşlerini ve deneyimlerini diğer firmalar ile paylaştı. Su-
numun ardından kokteyl alanında firmalar arasında ikili gö-
rüşmeler yapıldı. Daha sonra Eray Ütücü ve Vedat Matalon
ile görüşmek isteyen firmalar (Cidagu Oyuncak, Gemtek, Ar-
dıç Teknoloji, Termtech, ISR, Akar Paketleme, Protek Sağlık,
Infinitdynamics ve Genbil) sırasıyla 15’er dakika kendilerini
tanıttı ve yurtdışına açılma konusunda bilgi aldı.
TÜBİTAK MARTEK’te Chicago
Uluslararası Kuluçka Merkezi ve
Türk Ticaret Merkezi Bilgi Günü
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook