TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 26

26
Bülten
MART
2017
T Ü B İ T A K U M E ’ d e n Y e n i Ö l ç ü m S i s t e m i
TÜBİTAK UME, üretimi TÜBİTAK SAGE tarafından yapılan
SOM füzelerinde kullanılmak üzere geliştirilmesine başladığı
“Pitot TüpHız veYükseklik ÖlçümSistemi Projesi”ni tamamladı.
Yürüttüğü projelerde kazandığı bilgi ve deneyimleri sa-
vunma sanayine yönelik Ar-Ge projelerinde de kullanma-
ya başlayan TÜBİTAK UME, bu amaçla özellikle yurt dışına
bağımlı olduğumuz stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi
kapsamında başlanılan “Pitot Tüp Hız ve Yükseklik Ölçüm
Sistemi”nin tamamlanmasıyla birlikte geliştirdiği ölçüm sis-
temleri halkasına bir yenisini ekledi.
Yurt dışından temininde zorluk çıkabilecek bileşenlerden
biri olan Pitot tüp hız ölçüm sisteminin yerli kaynaklarla
üretilmesi amacıyla başlanan projede ilk olarak yüksek tran-
sonik hızlara kadar geniş bir aralıkta çalışabilen bir sistemin
geliştirilmesi başarıldı. Tasarımı hesaplamalı akışkanlar di-
namiği (HAD) analizleri ile yapılan ve üretilen prototiplerin
İstanbul Teknik Üniversitesi Trisonik rüzgar tünellerinde
testleri başarı ile gerçekleştirildi.
Basınç sensörlerinin elektronik/mekanik tasarımı ve ima-
latının da sonuçlandırıldığı proje, savunma sanayi ve ha-
vacılığa katacağı değer dışında hem yükseklik ölçümünde
hem de hız ölçümünde 0,95 Mach hızına kadar yüksek doğ-
ruluk sağlanması ve yerli olarak üretilmesi açısından da bü-
yük önem taşıyor.
TÜBİTAK UME’den Yeni Ölçüm Sistemi
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook