TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 24

24
Bülten
MART
2017
T Ü B İ T A K Y a y ı n l a r ı 4 . C N R İ s t a n b u l U l u s l a r a r a s ı K i t a p F u a r ı ’ n d a
TÜBİTAK Yayınları 4. CNR İstanbul
Uluslararası Kitap Fuarı’nda
TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları, 24 Şubat-5 Mart 2017 ta-
rihleri arasında düzenlenen 4. CNR İstanbul Uluslararası Kitap
Fuarı’na katıldı. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı ta-
rafından yürütülen çalışmalarla, fuarda TÜBİTAK’ın farklı yaş
gruplarına yönelik yaklaşık 300 başlıkta, TÜBİTAK Popüler Bilim
Yayınları kitapseverlerle buluştu.
Bilim okuryazarlığının küçük yaşlarda kazandırılmasını ön-
celikli hedeflerinden biri olarak benimseyen TÜBİTAK Popüler
BilimYayınları, fuarda okurlarıyla daha yakından iletişimkurma
olanağı buluyor. Okul öncesi, çocuk, gençlik, başvuru ve yetiş-
kin kitaplarının okura sunulduğu TÜBİTAK Popüler BilimYayın-
ları standına, her yaştan okurun yoğun ilgi gösteriyor. Satışların
yüzde 10 indirimle gerçekleştirildiği fuarda, ziyaretçilere yayın-
larla ilgili geniş bilgiler veriliyor.
Popüler bilim kitaplarına ilgi duyan okurlarla bir araya gele-
rek görüş alışverişinde bulunmanın önemine inanan TÜBİTAK
Popüler BilimYayınları, düzenli olarak kitap fuarlarına katılmayı
sürdürüyor.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook