TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 23

23
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK TÜSSİDE Mobil
Uygulaması Geliştirildi
TÜBİTAK’ın Yönetim Bilimleri alanında çalışan Enstitüsü
TÜSSİDE, kurumsal tanıtım, sunulan hizmetler, gerçekleştiri-
len projeler, faaliyetler, haberler ve duyuruların güncel olarak
takip edilebilmesi amacıyla mobil bir uygulama geliştirdi. IOS
ve Android işletim sistemleri üzerinde çalışan mobil uygulama
aynı zamanda TÜSSİDE’deki proje faaliyetlerine katılan katılım-
cılar ile etkileşimde bulunma özelliklerine sahip.
Siz de TÜBİTAK TÜSSİDE mobil uygulamasını telefonunuza
ücretsiz olarak indirerek hemen kullanmaya başlayabilir, TÜS-
SİDE faaliyetlerini takip edebilirsiniz.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook