TÜBİTAK Bülten / Sayı 183 - Mart 2017 - page 21

21
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE) Müdürü Cemil Sağıroğlu ve Müdür Yardımcısı Ömer
Özkan Belçika-Brüksel’de bulunan Türkiye Araştırma ve İş
Dünyası Kuruluşları (TuR&Bo) Ofisi’ni ziyaret etti. Ziyaret
kapsamında, Avrupa Birliği araştırma ve inovasyon prog-
ramları hakkında bilgi alınırken YTE bünyesinde gerçekleştiri-
len proje ve faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.
TÜBİTAK, TOBB, KOSGEB ve TESK tarafından 2004 yılında
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Enstitüsünde (YTE),
Güney Kore’den gelen dijital devlet temsilcileriyle bilgi ve
tecrübe paylaşımı ziyareti gerçekleştirildi. Toplantıya Gü-
ney Kore Uluslararası e-Devlet Bölümü Başkanı Ki Byoung
Kim, Kangwon Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ho Yeol
Kwon ve delegasyonu katıldı. Toplantıda Güney Kore’nin
Dijital Devlet Olgunluğu Deneyimi, Güney Kore’de kamuda
gerçekleştirilen BİT projeleri denetimi, güvence ve rehberlik
kurulan TuR&Bo, kamu-özel ortaklıkları prensibi çerçevesin-
de kurulmuş kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş.
Bilgilendirme, iletişim, danışmanlık ve eğitim servisi veren
TuR&Bo, Avrupa Birliği araştırma ve inovasyon programla-
rından Ufuk2020 ve COSME programlarında Türk araştırma-
cılar adına lobicilik faaliyetleri yapıyor ve Ulusal İrtibat Nok-
talarını, Avrupa Birliği araştırma politikaları hakkında güncel
bilgilere sahip olmak hususunda destekliyor.
faaliyetleri kapsamlı IT Audit+ çerçevesi, IT Audit+ çerçe-
vesinin uygulama metodolojisi ve Türkiye’de bu konunun
ne şekilde ele alınabileceği konuları ele alındı. Güney Kore
temsilcileri bu konulardaki tecrübelerini aktardılar. Güney
Kore ile denetim ve rehberlik çerçevesinde yapılabilecek
işbirlikleri değerlendirilerek, olası işbirlikleri için irtibat nok-
taları sağlandı.
Türkiye Araştırma ve İş Dünyası
Kuruluşları (TuR&Bo) Ofisi Ziyaret Edildi
Güney Kore D-Devlet Temsilcileriyle Bilgi ve Deneyim Paylaşıldı
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook