TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 8

8
Bülten
SUBAT
2017
Bakan Faruk Özlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Eğer güzel binalar, güzel sergiler ve içerikler oluşturabilir-
sek, ülkemizde de bilim merkezlerine çok büyük bir ilgi ola-
cağını düşünüyorum. Nitekim Konya ve Kocaeli’ndeki bilim
merkezlerimiz gerçekten çok yoğun talep görüyor. İnşallah,
bu merkezlerin sayısını daha da artıracağız. Bu merkezlerin
içeriğini sürekli daha zengin hale getireceğiz. Bu merkezler-
den istifade eden gençlerimizin, ülkemizi bilim ve teknoloji-
de çok daha üst seviyeye taşıyacağına inanıyorum.”
TÜBİTAK Başkanı Prof. Ergin: “BilimKültürü Oluşturmada
BilimMerkezlerinin Rolü Önemli”
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin de daha önce Kon-
ya, Kocaeli ve Bursa’da Bilim Merkezleri açtıklarını, bu mer-
kezlerin bilim kültürünü oluşturmada önemli rol oynadıkla-
rını söyledi.
Bilim merkezlerinin gençler kadar yetişkinlerin de ilgisini
çekebileceğini ifade eden Prof. Ergin, şöyle konuştu:
“Umuyoruz ki bu tür faaliyetlerle hafta sonu tatillerini
büyükşehirlerde alışveriş merkezlerinde esir olarak geçiren
ailelerimizi, daha kültürel daha birbirlerine yakınlaşabile-
cekleri bir taraftan da ülkenin geleceğine atılmış tohumları
yeşertebilecekleri bilim merkezlerine kavuştururuz. Bilim
merkezlerinin bu özelliği gelişmiş toplumlarda başarıyla
yürüyor. Dünyada 2 bin 400 bilim merkezini her yıl yaklaşık
290 milyon insan ziyaret ediyor. Türkiye’de ne seviyedeyiz
diye bakarsak, Konya Bilim Merkezimizi ayda ortalama 20
bin kişi ziyaret ediyor. Ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor.
Şunu da görüyoruz ki Konya’ya Hakkari’den bilim merkezi-
mizi gezmeye gelenler var. Bu noktada edindiğimiz iyi ve
kötü tecrübeler de var. Ne yazık ki TÜBİTAK olarak yaptığı-
mız yatırımların etki analizleri konusunda nispeten zayıfız.
Yani böyle bir merkez açıldığı zaman bunun devletimize,
milletimize olan etkisini ölçme konusunda zaafiyetler gö-
K a y s e r i
B i l i m
M e r k e z i
A ç ı l d ı
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook