TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 6

6
Bülten
SUBAT
2017
K a y s e r i
B i l i m
M e r k e z i
A ç ı l d ı
TÜBİTAK ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Ko-
casinan ilçesindeki Anadolu Harikalar Diyarı’nın içinde ya-
pılan Kayseri Bilim Merkezi’nin tanıtımında konuşan Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bilim merkezlerinin
sayısının artırılacağını, içeriklerinin sürekli olarak daha zen-
gin hale getirileceğini bildirdi. “Bilimde ve teknolojide takip
eden değil, takip edilen olmalıyız, vagon değil, lokomotif
olmalıyız, tüketen değil üreten olmalıyız” diyen Bakan Özlü,
“Bu merkezlerden istifade eden gençlerimizin, ülkemizi bi-
lim ve teknolojide çok daha üst bir seviyeye taşıyacağına
inanıyorum” dedi.
Kayseri Bilim Merkezi’ni Kayseri için, özellikle Kayseri’de-
ki çocuklar ve gençler için çok önemsediklerini dile getiren
Özlü, şöyle konuştu: “Bakanlığımızda, bilim ve teknoloji se-
viyemizi artıracak olan ve ülkemizin yarınlarını doğrudan
ilgilendiren önemli projeler yürütüyoruz. Bilim merkezleri,
yaptığımız birbirinden önemli çalışmalar arasında bizim için
ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü bilim merkezlerinin hedef kit-
lesini çocuklarımız ve gençlerimiz oluşturuyor. TÜBİTAK ve
belediyelerimizin ortaklığında hayata geçirdiğimiz bu mer-
kezlerde, genç arkadaşlarımızın bilime ve teknolojiye daha
fazla ilgi ve sevgi duymalarını amaçlıyoruz. Bilim merkezle-
rinin binasını ve tefrişatını belediyelerimiz yapıyor. Bu mer-
kezlerde sergilenecek içeriği, deney setlerini, materyalleri
ise TÜBİTAK belirliyor ve oluşturuyor.”
Kayseri BilimMerkezi ile ilgili çalışmalara 2013 yılında baş-
landığını anımsatan Özlü, 10 bin metrekare kapalı alanda
kurulu olan merkezin, deneysel ve uygulamalı sergi ve labo-
ratuvarlar, planetaryum, konferans salonu, kütüphane gibi
imkanları bünyesinde barındırdığını aktardı.
Bugüne kadar, Konya, Kocaeli, Bursa, Elazığ ve Kayseri’de
bilim merkezlerinin faaliyete geçtiğine dikkati çeken Özlü,
Samsun, Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep’e de bilim merkezi
kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Kayseri Bilim
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook