TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 4

4
Bülten
SUBAT
2017
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve Kü-
resel Çevre Fonu (GEF) tarafından yürütülen “Küresel Temiz
Teknolojiler İnovasyon Programı” kapsamında eğitim ve
mentörlük desteği alan, tanıtım ve sermayeye ulaşım kilit
aktiviteleri ile geliştirilen girişimciler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Faruk Özlü’nün de katıldığı bir törenle ödüllerini aldılar.
Yarışmada 50 bin TL’lik Birincilik Ödülü’nü “NG Biotech”
isimli takım aldı. İkincilik ödülünü alan “Hidrotürbin” ekibi,
üçüncülük ödülünü alan“Çukurova Green Team”, dördüncü-
lük ödülünü alan“Green Coat”ekibi ise 25’er binTL kazandılar.
Su verimliliği kategorisinde yarışan “NG Biyoteknolo-
ji”, GCIP-Türkiye 2016 Ulusal Birincisi olarak Şubat 2017’de
San Francisco/California’da düzenlenecek Global Forum’da
ülkemizi temsil etme ve diğer GCIP ülke birincileri ile ya-
rışma olanağını yakaladı. Toprak ve su kirliliğini ortadan
kaldırmaya yönelik mikrobiyal çözümler üreten bir çevre
biyoteknolojisi şirketi olan “NG Biyoteknoloji”nin üretimini
gerçekleştirdiği mikrobiyal ürünler, endüstriyel faaliyetler
sonucu oluşan kalıcı kirleticileri ve tarımsal uygulamalarda
kullanılan pestisit kalıntılarını yok edip, tarımda verimliliği
arttırarak ürünlerin kalite standartlarını yükseltiyor.
“Hidrotürbin” ekibine ait proje olan “Arşimet Vidalı Hes
(Arvida)”, suyun nehir yatağından ayrılmadığı, baraj ya da
set ile depolanmadığı doğa dostu tasarım ve düşük devir
hızı sayesinde türbin içerisinden balık geçişine dahi olanak
sağlıyor. Tamamen ekolojik bir sistem olmasının yanı sıra
sulama ya da başka amaçla yapılmış olan kanalların içinde,
arıtma tesislerinin çıkışlarında, deşarj suyu olan fabrika veya
tesisler gibi atık sularda da çalışabiliyor. Daha önce düşünül-
meyen potansiyellerden elektrik üretilebilmesine olanak ta-
nıyan proje ile “Yenilebilir Enerji” kategorisinde yarışarak en
iyi ikinci seçilen Hidrotürbin ekibi, Silikon Vadisi’nde Global
Forum’da kendi kategorisinde ülkemizi temsil etmeye hak
kazandı.
Enerji verimliliği kategorisinde yarışan “Çukurova Green
Team”, gün ışığı ile uyarılabilen ve gece boyunca ışıması
devam eden, nano fosforesans toz boya veya granül boya
üretimi projesi ile üçüncülük ödülünü kazandı. Karayolları
genel müdürlüğü ile yürütülen Ar-Ge projesi kapsamında
yol işaret ve çizgileri fosforesans boyayla boyanarak, yolla-
Temiz Teknoloji Proje
T e m i z T e k n o l o j i P r o j e l e r i n e Ö d ü l l e r i V e r i l d i
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook