TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 3

34
“Toplu Ulaşım Odaklı İstanbul Trafiğinin
Planlanması Projesi”nin yedi iş paketinden
beşincisi olan İstanbul Hareketlilik Verileri
Raporu başarı ile tamamlandı.
TÜBİTAKMarmara Teknokent (MARTEK) firmaları
ile diğer teknokentlerden toplam15 Türk firma-
sı, Amerika Birleşik Devletleri’ni ziyaret etti.
1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı
olarak başlayan, güncellenerek “BiGG” adını
alan program kapsamında, 349 girişimcimiz iş
fikrini hayata geçirdi.
Dijital Olgunluk Modeli ve
Rehberliği Projesi Tanıtıldı
PARDUS’un Kullanımı Gide-
rek Yaygınlaşıyor
18
Sf.10
Sf.12
İÇİNDEKİLER
4
6
10
12
14
16
18
20
22
24
25
26
27
28
30
31
32
34
36
37
38
Temiz Teknoloji Projelerine Ödülleri Verildi
Kayseri BilimMerkezi Tanıtıldı
Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberliği Projesi Tanıtıldı
PARDUS’un Kullanımı Giderek Yaygınlaşıyor
Genç Girişimcilere TÜBİTAK Desteği
Temel Bilimler Eğitimi Ar-Ge Programı Başlatıldı
TÜBİTAK MARTEK, Türk Girişimcilerin ABD’ye Açılmalarına Öncülük Ediyor
Doğu Anadolu Bölgesindeki Yöresel Ürünlerin Ticarileştirme Stratejileri Belirlendi
DOKAP Bölgesi Tarımsal Araştırmalar Projesi Tanıtım Toplantısı ve Çalıştayları
Gerçekleştirildi
Ankara’da Yeni Kimlik Kartı Çalıştayı
ÜTS Aktarım Ortamı Tıbbi Cihaz Firmalarının Kullanımına Açıldı
Otomotiv Sanayii Derneği’nde Ufuk2020 Ulaşım Alanı Bilgi Günü Düzenlendi
Ufuk 2020 Yol Haritası TÜBİTAK MAM’da Çizildi
TÜBİTAK MARTEK Firmasına Kocaeli Sanayi Odasından Ödül
TÜBİTAK MARTEK’te Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi
MEB Heyeti BİLGEM’i Ziyaret Etti
Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Teklif Hazırlama Rehberi Tanıtım
Toplantısı Gerçekleştirildi
İstanbul’un Trafik Planlamasında Son Aşamaya Gelindi
İstanbul Üniversitesi’nde Ufuk2020 Finansal ve Hukuki Konular Eğitimi
Çukurova Üniversitesi’nde Ufuk2020 Bilgi Günü düzenlendi
TÜBİTAK Yayınları, 11. Ankara Kitap Fuarı ve TÜYAP Çukurova 10. Kitap Fuarı’nda
Okurlarıyla Buluştu
14
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...40
Powered by FlippingBook