TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 16

16
Bülten
SUBAT
2017
T e m e l B i l i m l e r E ğ i t i m i A r - G e P r o g r a m ı B a ş l a t ı l d ı
Temel Bilimler Eğitimi A
Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü (TBAE) tarafından, İzmit
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Fen Lisesi Müdürlüğü
ile TÜBİTAK BİLGEM arasında yapılan eğitim, bilimsel ve sosyal
işbirliği protokolü kapsamında, Temel Bilimler Eğitimi Ar-Ge
Programı başlatıldı.
İlk aşama olarak Kocaeli Fen Lisesi’nde, Hacettepe Üniversi-
tesi Eğitim Fakültesi STEM (Science, Technology, Engineering,
Maths) LAB Ekibi’yle özelde Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik
öğretmenlerine, genelde ise tüm branşlara yönelik çalışmalar
gerçekleştirildi.
Aşamalı gerçekleştirilecek Program ile eğitim sistemimizde
Temel Bilimlerin etkinleştirilmesi, eğitimin ülkemizin ve çağın
ihtiyaçlarına çözüm getirecek kazanımlarla güçlendirilmesi
amaçlanıyor.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook