TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 14

14
Bülten
SUBAT
2017
G e n ç
G i
r i
ş i
m c i
l
e r e
T Ü B İ
T A K
D e s t e ğ i
Genç Girişimcilere TÜBİTAK Desteği
2012 yılında faaliyetine başlayan, TÜBİTAK’ın girişimcilik
desteklerinden 1512 Destek Programı, hem girişimciler hem
de kurdukları firmalar gözlemlenerek, daha verimli olabilme-
si amacıyla yeniden düzenlendi ve “BiGG” yani “Bireysel Genç
Girişim” adını aldı. Daha önceki yıllarda TÜBİTAK tarafından
yürütülen Programın 1. aşama süreçleri 2015 yılı Çağrı dönemi
itibariyle 1601 Programı kapsamında açılan çağrı ile belirlenen
uygulayıcı kuruluşlar tarafından verilen hızlandırıcı hizmeti ile
zenginleştirilerek yürütülmeye başlandı. 1. Aşama sürecinde
uygulayıcı kuruluşlar, iş fikri başvurularını topladı, başarılı bir iş
planına dönüşme olasılığı yüksek iş fikirlerinin ticari ve teknik
olarak doğrulanması amacıyla mentorluk, müşteri doğrulama,
iş birliği ağlarının kullandırılması, eğitimvb. hizmetleri sağlaya-
rak iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesi sürecinde girişim-
cilere destek verdi. Uygulayıcı Kuruluşlar, TÜBİTAK tarafından
açılan 2. Aşama Çağrısına başvurması uygun olan iş planlarını
belirleyerek 1. aşama sürecini tamamladı.
İkinci ve üçüncü aşamalarda TÜBİTAK’a sunulan iş planları
konular özelinde oluşturulan panellerde değerlendirilir. Pa-
neller süresince girişimci adayları panel değerlendirmelerine
çağrılarak sunum yapabilirler. Desteklenmeye hak kazanan gi-
rişimci adayları, belirtilen tarih aralığında şirket kurarak iş plan-
larını hayata geçirmek üzere faaliyetlerini sürdürürler.
2015 yılında açılan Çağrı ile BiGG Programı uygulayıcısı ola-
rak seçilen 17 kuruluş, 1. aşama kapsamında 3 bin 243 girişimci
adayından iş fikri topladı. Toplanan iş fikirleri arasından progra-
mın içeriğine uygun olan bin 361 iş fikrinin sahibi girişimci ada-
yı uygulayıcı kuruluşlar tarafından verilen hızlandırıcı hizme-
tinden yararlandı ve sürecin sonunda iş planlarını hazırladılar.
Açılan 2. Aşama çağrısına 551 iş planı sahibinin başvurusu Uy-
gulayıcı Kuruluşlar tarafından uygun bulundu. 2. Aşama panel
değerlendirmeleri sonucunda 220 iş planı desteklenmeye hak
kazandı. 211 girişimci adayı şirketlerini belirtilen süre içerisinde
kurarak BiGG desteğinden yararlanmaya hak kazandı. Mevcut
1512 TeknogirişimSermayeDesteği Programı olarak başlayan, güncellenerek “BiGG” adını alan prog-
ram kapsamında, 349 girişimcimiz iş fikrini hayata geçirdi.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook