TÜBİTAK Bülten / Sayı 182 - Şubat 2017 - page 13

13
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
iderek Yaygınlaşıyor
bir işbirliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Satoğlu, “Bu atılım
bizim için çok önemli. Birlikte önemli bir işe imza atıyoruz”dedi.
“PARDUS’unDiğerBelediyelerdedeYaygınlaşmasınıİstiyoruz”
Milli işletim sistemine Anadolu Yakası Belediye Başkanları
olarak topluca destek vermek ve işbirliği yapmak konusunda
aylarca çalışmalar yaptıklarını belirten Pendik Belediye Başkanı
Dr. Kenan Şahin, “TÜBİTAK, ulusal anlamda yaptığı en önem-
li işlerden biri olarak Milli İşletim Sistemi PARDUS’u geliştirdi.
Bugün geldiği noktada artık gördük ki
bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak se-
viyeye geldi. Bugün de bu çalışmayı
kamuoyuna duyurmak, diğer beledi-
yelerimiz arasında PARDUS’un yay-
gınlaşmasını sağlamak için TÜBİTAK
yetkilileriyle ortak protokol imzala-
dık”dedi.
PARDUS Kullanan Diğer Kurum
ve Kuruluşlar
Dönüşümü yapılan ve PARDUS
kullanmakta olan kurum ve kuruluşlar
arasında Milli Savunma Bakanlığı; Milli
Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve
NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı; İs-
tanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi; Aydın,
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hasta-
nesi; Bursa Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuk-
lar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi; Bursa Mu-
ammer AğımGemlik Devlet Hastanesi; Şanlıurfa Eyyübiye Ağız
veDiş Sağlığı Merkezi; Aydın, DidimDevlet Hastanesi; Şanlıurfa
Eğitimve AraştırmaHastanesi; İzmit Belediyesi; Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı (5 merkez ve 40 il Müdürlüğü) yer alıyor.
Pilot Çalışması veya Yaygınlaştırması Devam Etmekte
Olan Kurumlar
Milli Eğitim Bakanlığı, Etkileşimli Tahta Arayüz Sistemi için
pilot sonrası Ar-Ge çalışmaları; Adalet Bakanlığı, PARDUS
uyumlandırma çalışmaları; Bursa, Çanakkale ve Samsun Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği yaygınlaştırma çalışmaları
devam ediyor. 2017 yılı itibariyle 25’ten fazla kamu kurum ve
kuruluşunda PARDUS ve alt ürünleri kullanılıyor veya yaygın-
laştırma için çalışmalara devam ediliyor.
PARDUS’un Zahmetsiz Dönüşümü İçin Açık Kaynak Proje-
leri Geliştiriliyor
2003 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Baş-
bakanlığı döneminde başlatılmış Linux tabanlı açık kaynak
kodlu bir işletim sistemi olan PARDUS,
internet üzerinden ücretsiz olarak in-
dirilip kullanılabiliyor. KDE, GNOME,
XFCE gibi çeşitli masaüstü dağıtımları
bulunan PARDUS’un, rekabet edebilir
ve sürdürülebilir bir işletim sistemi
olması için TÜBİTAK ULAKBİM bün-
yesinde çalışmalara devam ediliyor.
PARDUS’un yaygınlaştırılması için
TSE ile yapılan çalışmalar sonucu
kalite standardı kriterleri yayınlandı,
bu kriterlere uyan firmalardan oluşacak
yaygın destek ağı kurulması hedefleni-
yor. İthal edilen bilişim ekipmanlarının
Pardus GNU/Linux uyumlu olabilme-
si için donanımların akreditasyonu ve
DMO yetkilendirme altyapı çalışmaları
da tamamlandı. Kamu kurum ve kuruluş-
larında açık kaynak yazılım ve sistem kullanılmak
istendiğinde uyumlu donanımın DMO’dan alınabilmesi ya da
firmalardan temin edilebilmesinin de bu şekilde yolu açılmış
oldu. PARDUS dönüşümünü zahmetsiz hale getirmek amacıy-
la kamu kurum ve kuruluşları ile KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları
yazılımlar için açık kaynak kodlu ürünler geliştiriliyor. Kalkınma
Bakanlığı tarafından desteklenen AKYAY (Açık Kaynak Yay-
gınlaştırma) Projesi ile PARDUS özelinde Lider Ahenk Merkezi
Yönetim Sistemi, EnGerek KimlikYönetim Sistemi, Ahtapot Bü-
tünleşik Siber Güvenlik Sistemi, Etkileşimli Tahta Arayüz Siste-
mi bu ürünlerin başlıcaları.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook