TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 45

45
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
3B Merkezi ve Yetenekleri Çalıştayı
Sulardaki Organik Kirleticilerin Twister GC-MS/MS ile Analizleri Semineri
TÜBİTAKMAMMalzeme Enstitüsü tarafından, TÜBİTAKMAM
Konferans Salonunda“Biyomalzeme, Biyomekanik veBiyoelek-
tronik Mükemmeliyet Merkezi ve Yetenekleri” konulu çalıştay
düzenlendi. Çalıştaya 12 ayrı firmadan 21 kişi, MAMGebzeYer-
leşkesinden yaklaşık 25 kişi katıldı. TÜBİTAK MAM İş Geliştirme
Ve Sanayileştirme Başkan Yrd. Dr. İbrahim Bekar ve Malzeme
Enstitüsü Müdür Yrd. Dr. Salih Dabak’ın açılış konuşmaları ile
başlayan Çalıştay kapsamında; kurulan Merkezin alt yapısı ve
TÜBİTAKMAMMalzeme Enstitüsü tarafından, TÜBİTAKMAM
Konferans Salonunda“Biyomalzeme, Biyomekanik veBiyoelek-
tronik Mükemmeliyet Merkezi ve Yetenekleri” konulu çalıştay
düzenlendi. Çalıştaya 12 ayrı firmadan 21 kişi, MAMGebzeYer-
leşkesinden yaklaşık 25 kişi katıldı. TÜBİTAK MAM İş Geliştirme
Ve Sanayileştirme Başkan Yrd. Dr. İbrahim Bekar ve Malzeme
Enstitüsü Müdür Yrd. Dr. Salih Dabak’ın açılış konuşmaları ile
başlayan Çalıştay kapsamında; kurulan Merkezin alt yapısı ve
tanıtımının yanı sıra Test ve Analiz yetenekleri anlatıldı. İkili gö-
rüşmelerle olası proje fırsatları değerlendirildi. Ayrıca katılımcı
firmalar, özel sektör ve sanayici olarak “Biyomalzeme, Biyome-
kanik ve Biyoelektronik Mükemmeliyet Merkezi”nden ürün ve
test konularında beklentilerini dile getirdiler. Çalıştay ile Türk
sanayisinin sektörde ihtiyaç duyduğu/duyacağı çalışmalar ve
analizler kapsamında daha iyi bir geleceğe doğru birlikte atı-
lacak adımlar için karşılıklı iletişim kurabilme fırsatı yakalandı.
tanıtımının yanı sıra Test ve Analiz yetenekleri anlatıldı. İkili gö-
rüşmelerle olası proje fırsatları değerlendirildi. Ayrıca katılımcı
firmalar, özel sektör ve sanayici olarak “Biyomalzeme, Biyome-
kanik ve Biyoelektronik Mükemmeliyet Merkezi”nden ürün ve
test konularında beklentilerini dile getirdiler. Çalıştay ile Türk
sanayisinin sektörde ihtiyaç duyduğu/duyacağı çalışmalar ve
analizler kapsamında daha iyi bir geleceğe doğru birlikte atı-
lacak adımlar için karşılıklı iletişim kurabilme fırsatı yakalandı.
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48
Powered by FlippingBook