TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 44

44
Bülten
OCAK
2017
M A R T E K 2 0 1 6 Y ı l ı n ı S a p a n c a ’ d a D e ğ e r l e n d i r d i
MARTEK 2016 Yılını Sapanca’da Değerlendirdi
Fotovoltaik Güneş Panellerindeki Gelişmeler Semineri
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) yıl sonu değerlen-
dirme çalıştayı Sapanca’da gerçekleştirildi. Çalıştay boyunca bi-
rimler bazında eş zamanlı oturumlar düzenlendi. Oturumlara
eğitmen ve öğretimüyeleri eşlik etti.
Çalıştay içeriğini birimlerin swot analizi, 2016 yılı faaliyetlerin
değerlendirmesi, performans ve performans kriterleri 2017 yılı
TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü araştırmacılarından Dr.
Arif Sinan Alagöz “Fotovoltaik Güneş Panellerindeki Gelişme-
ler” konulu seminer verdi. Teknoloji Geliştirme ve Yönetimi
Birimi tarafından düzenlenen seminerde, güneş hücrelerinin
temel çalışma prensiplerinin keşfinden başlayarak günümüze
uzanan teknolojik gelişim serüveni ile bu süreçte geliştirilen
faaliyetlerinin planlanması ve ön görülen hedeflerin gerçek-
leştirme stratejilerilerinin geliştirilmesi ve tartışılması konuları
oluşturdu.
Çalıştay TÜBİTAK MARTEK Genel Müdür Dr. Orhan Çömlek’in
katılımıyla gerçekleştirilen genel değerlendirme toplantısı ile
son buldu.
güneş panelleri sunuldu. TÜBİTAK MAM’da yürütülen güneş
paneli çalışmalarının, güneş enerjisi alanında dünyadaki kuru-
lumların ve pazarın da değerlendirildiği konuşmada ülkemiz-
de kurulacak güneş enerjisi santralleri hakkında da karşılıklı
görüş alışverişinde bulunuldu.
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48
Powered by FlippingBook