TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 43

43
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü’nün İKMİB Ziyareti
KSO TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü’nü Ziyaret Etti
TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü yöneticileri İs-
tanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’ni
(İKMİB) ziyaret etti. İKMİB Başkanı Murat Akyüz ve MAM Kim-
yasal Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Ülker Beker ve Doç. Dr.
Serdar Sezer’in katıldığı toplantıda MAM KTE çalışma konuları
hakkında bilgi verildi. Toplantının ardından, İKMİB Yönetim
TÜBİTAK MAMMalzeme Enstitüsü Alüminyum Süreç Tekno-
lojileri Laboratuvarı, proje grubunun kabiliyetleri ve çalışma
alanlarının tanıtılması amacıyla Kocaeli Sanayi Odası ve birçok
farklı firma tarafından ziyaret edildi. Ziyaretçilere, Alüminyum
Proje Grubu çalışmaları kapsamında bilgilendirme sunumu ya-
pıldı ve Alüminyum Süreç Teknolojileri Laboratuvarı ile Malze-
me Enstitüsü bünyesinde bulunan diğer laboratuvarlar gezildi.
Kurulu üyelerine MAM KTE’nin kısa tanıtım filmi ile başlayan
sunum yapılarak KTE’de tamamlanan ve devam eden projeler
ileTÜBİTAK teşvikleri konularında bilgi aktarıldı. İKMİBYönetim
Kurulunun bazı üyeleri ile ikili iş birliği olanakları görüşülerek
bilgi alışverişinde bulunuldu.
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48
Powered by FlippingBook