TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 42

42
Bülten
OCAK
2017
İ r a n T e b r i z E y a l e t T a r ı m B i y o t e k n o l o j i M e r k e z i ’ n d e n T Ü B İ T A K M A M ’ a Z i y a r e t
İran Tebriz Eyalet Tarım Biyoteknoloji Merkezi’nden TÜBİTAK MAM’a Ziyaret
TMO Heyeti TÜBİTAK MAM’ı Ziyaret Etti
West &Northwest Agricultural Biotechnology Research Insti-
tute of Iran (ABRII) Yöneticisi Prof. Dr. Mohammad Amin Hejazi,
Tebriz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji
Yöneticisi Prof. Dr. Mohammad Saeid Hejazi ve RAHYAB Group
CEO’su Davood Souti’den oluşan İran heyeti TÜBİTAKMarmara
Araştırma Merkezini ziyaret etti.
Kasım 2016’da Tebriz Uluslararası 4.Yüksek ve Yeni Teknoloji-
ler Fuarı’na katılmak amacıylaTÜBİTAKMAM’danTebriz’e giden
Strateji ve Teknoloji Geliştirme Başkan Yrd. Doç. Dr. Murat Ma-
Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) yöneticilerinden oluşan bir
heyet, TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Ens-
titüsü (GMBE) ile teknolojik işbirliği konularını görüşmek üzere
TÜBİTAK MAM’ı ziyaret etti. Strateji ve Teknoloji Geliştirme Baş-
kanYardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı’nın başkanlığında yapı-
lan toplantıya GenMühendisliği ve Biyoteknoloji EnstitüsüMd.
Prof. Dr. Şaban Tekin, Strateji Planlama Birimi Yön. Necdet Bar-
karacı’nın daveti üzerine gerçekleşen ziyaret programına, Doç.
Dr. Murat Makaracı ile birlikte Kurumsal Gelişim BaşkanYrd. Ali
Tavlı, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Md. Prof. Dr.
Şaban Tekin, Müdür Yrd. Dr. Abdullah Karadağ, Gıda Enstitüsü
Md. Doç. Dr. CesarettinAlaşalvar ve Strateji Planlama BirimYön.
Necdet Barlas katıldı. İran heyeti, TÜBİTAK MAM Gen Mühen-
disliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü ile Gıda Enstitüsü’nü gezerek
yöneticilerden bilgi aldı ve olası işbirliği imkânları görüşülerek
değerlendirildi.
las ve Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünden Doç.
Dr. Selma Onarıcı katıldı. TMOGenel Müdür Yardımcısı Mustafa
Erdoğan, Haşhaş ve Alkaloid İşleri Daire Başkanı Mustafa Ömer
Tanrıverdi, Afyon Alkaloidleri Fabrika İşletme Müdürü Nazmi
Akın ve AfyonAlkaloidleri Ar-GeMüdürü İlker Esiringü’den olu-
şan heyet, toplantının ardından GMBE laboratuvarlarını ziyaret
ederek bilgi aldı.
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48
Powered by FlippingBook