TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 4

4
Bülten
OCAK
2017
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’nde düzenlenen TÜBİTAK Ödül Töreni’nde
yaptığı konuşmada, 2016 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik
Ödüllerine layık bulunan bilim insanlarını tebrik etti. 1966
yılından beri devam eden bu geleneğin bundan sonra da
süreceğine inandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
bu yıl üç bilim ödülü, bir özel ödül ve dört teşvik ödülü ve-
rildiğini anımsatarak; Bilim Kategorisinde “Temel Bilimler”
alanında Bilkent Üniversitesinden Prof. Dr. Oğuz Gülseren’i,
Mühendislik Bilimlerinde Pamukkale Üniversitesinden Doç.
Dr. Erkan Yüce’yi, Sosyal Bilimlerden Bilkent Üniversitesin-
den Prof. Dr. Metin Heper’i, “Özel Ödül” kategorisinde ça-
lışmalarını Avustralya’da sürdüren Prof. Dr. Kemal Kazan’ı,
“Teşvik Ödülleri”nde, Doç. Dr. Emre Onur Kahya, Doç. Dr.
AdemTekin, Doç. Dr. Serdar Durdağı ve Doç. Dr. İlke Öztekin
Gillam’ı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
“Ülkemizin Asıl Gündemi Bunlardır”
Türkiye’nin sınırları içerisinde ve bölgesinde birçok sorunla
mücadele ettiği bir dönemde, önce kültür ve sanat alanında,
sonra da bilimalanında ödül törenleri düzenlenmesini mem-
nuniyetle karşıladığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Aynı şekilde son aylarda Ilgaz Tüneli, Avrasya Tüneli, enerji
santralleri, barajlar, sulama tesisleri, hayvancılık tesisleri, Ya-
vuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü gibi her biri
kendi alanında çok önemli eserlerin açılışlarını yapmaktan
da büyük bir gurur duydum. Ülkemizin asıl gündemi işte
bunlardır ve bunlar olmalıdır” dedi.
İslam dünyasının bilim çalışmalarında istenilen seviyede
olmadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,“Tabii ki bu
bizim için çok çok üzüntü verici bir tablo. Benim buradaki ıs-
rarım şu; Türkiye, öyle bir sıçrama yapmalıdır ki, öyle bir adım
atmalıdır ki biz bu dengesizliği dengeler hale getirmeliyiz.
TÜBİTAK Ödülleri
TÜBİTAK tarafından her yıl verilmekte olan Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
T Ü B İ T A K Ö d ü l l e r i S a h i p l e r i n i B u l d u
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...48
Powered by FlippingBook