TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 17

17
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
KKTC İçişleri Bakanlığı, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliş-
tirilen gezici kayıt sisteminin (MOBİDES), elektronik kimlik
kartı başvurularında kullanılmaya başlandığını duyurdu.
MOBİDES sayesinde yaşlılara ve engellilere elektronik kimlik
kartı başvurularını evden yapma olanağı sağlanıyor. Buna
göre, e-kimlik için parmak izi, avuç damar izi ve parmak da-
mar izi alımında kullanılan taşınabilir cihazlar, ilk hizmetini
KKTC’de Lapta Huzurevi’ndeki 30 yaşlıya verdi.
KKTC İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi Müdürü Ecevit
Aktaş, “Lapta Huzurevi’ndeki 30 yaşlımıza bu hizmeti götü-
rerek ilk adımı attık” dedi. Aktaş, cihazların ücretsiz olarak
yaşlı ve engelli vatandaşların hizmetinde olduğunu da söz-
lerine ekledi. Ecevit Aktaş, diğer huzur evlerinin de ziyaret
edileceğini ve yaşlıların elektronik kimlik almasının sağlana-
cağını belirtti.
Gezici Kayıt Sistemi, E-kimlik Kartı
Başvurularında Kullanılmaya Başladı
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...48
Powered by FlippingBook