TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 16

16
Bülten
OCAK
2017
I D C K a m u B i l i ş i m Z i r v e s i n d e F P 7 e - S E N S P r o j e s i v e A v r u p a ’d a k i e - D e v l e t Ç a l ı ş m a l a r ı Ta r t ı ş ı l d ı
TÜBİTAK BİLGEM UEKAE, International Data Corporation
(IDC) Türkiye, Kamu Bilişimcileri Derneği, Bilgi Güvenliği
Derneği ve ISSA Türkiye iş birliğiyle gerçekleşen IDC Kamu
Bilişim Zirvesi 2016’ya katıldı.
Yaklaşık 60 kamu kurumunun Bilgi Teknolojileri Daire
Başkanları ve Müdürlerinin hazır bulunduğu, üç gün süren
zirvede, akıllı devlet için atılması gereken adımlarla kamu
kurumlarının e-devlet girişimleri tartışıldı.
IDC Kamu Bilişim Zirvesi 2016’da UEKAE FP7 e-SENS proje
yürütücüsü Dr. Çağatay Karabat, “Kamu Altyapılarında Ve-
rimlilik, Güvenlik ve Dönüşüm” adlı oturumunda ISSA Türki-
ye Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Tosun, TBMM Bilgi İşlem
Başkanı Yavuz Beyribey, TÜRKSAT Kurumsal Bilgi ve Siber
Güvenlik Yönetim Direktörü Mehmet Ali Ortayatırtmacı ile
birlikte yer aldı. Oturumda, Dr. Çağatay Karabat tarafından
FP7 e-SENS projesi kapsamında Avrupa’daki e-devlet çalış-
maları, ülkeler ve sektörler arası e-devlet uygulamaları ve bu
uygulamaların ülkemize katkılarıyla ve etkileriyle ilgili panel
konuşması yapıldı. Konuşmada ayrıca gerekler analizinin
kritikliğinden ve e-devlet sistemlerinin temel teknolojik ya-
pıtaşları için uyumluluk ve birlikte çalışılabilirlik testlerinin
öneminden bahsedildi.
IDC Kamu Bilişim Zirvesinde
FP7 e-SENS Projesi ve Avrupa’daki
e-Devlet Çalışmaları Tartışıldı
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...48
Powered by FlippingBook