TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 15

15
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BİLGEM, Bakü’de düzenlenen Bakutel 2016 fua-
rına katıldı. Görüşmeler sonucunda Azerbaycan Rabıta ve
Teknoloji Nazırlığı Malumat Hesaplama Merkezi ile TÜBİTAK
BİLGEM-HAVELSAN arasında, Azerbaycan Açık Anahtar Alt-
yapısının Millileştirilmesi, Siber Güvenlik ve bazı laboratu-
varların geliştirilmesi projelerinde işbirliğine gidilmesi yö-
nünde mutabakat anlaşması imzalandı.
TÜBİTAK BİLGEM İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Orhan
Muratoğlu, Azeri yazılı ve görsel medyaya şu açıklamayı
yaptı:
“İki devlet bir millet sözünün uygulaması niteliğinde olan
bu projeler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yakın dostluk-
larının bir tezahürü olarak, Bilişim ve İletişim teknolojile-
rinde de tarafları teşvik etmektedir. Cumhurbaşkanlarımız
ve karşılıklı Bakanlarımızdan aldığımız enerji ile Malumat
Hesaplama Merkezi Başkanımız ve çalışanları ile çok güzel
bir havada çalışmalar devam etmektedir. Siber Güvenlik ve
Kriptolu Haberleşme altyapılarının, son derece hassas ve
ülkelere özel olması gerektiğini, ülkedeki genç kadroların
da TÜBİTAK tarafından yetiştirilerek, kardeş Azerbaycan hal-
kının milli imkanları kazanması ve dışarıya bağımlılığını bu
alanda kaldırmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki günlerde,
tarihte ilk defa her iki elektronik imza altyapı sisteminin de
entegre edilerek, belge, mal ve hizmetlerin iki ülke arasında
dolaşımının kolaylaştırılması ve dolayısıyla işbirliğinin arttı-
rılması hedefleniyor. Bunun için herkesin desteğine ve gay-
retli çalışmasına ihtiyaç duyuluyor.”
TÜBİTAK BİLGEM
BAKUTEL 2016’ya Katıldı
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...48
Powered by FlippingBook