TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 13

13
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Türksat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Gönül, teklif değer-
lendirmelerinin devam ettiğini belirterek, “Türksat 5A’yı ve
Türksat 5B’yi 2019 yılının sonuna kadar hizmete sokmayı
hedeflemekteyiz” dedi. Gönül, Türkiye’de son 10 yılda uydu
ve uzay teknolojilerinin geliştirilmesi ve entegrasyon faali-
yetleri ile bu alandaki teknolojik gelişimin ülke genelinde
farklı sektörlere yaygınlaştırılmasının hız kazandığını ifade etti.
Gönül, uyduların dışarıdan alınmasının kısa vadede eko-
nomik görünmesine karşın, uzun vadede dışa bağımlılığın
sürmesinin hiçbir ülke için istenen bir durum olmadığını
dile getirdi.
Diğer yandan dünyada gelişen haberleşme teknolojileri
ve Türkiye’de artan haberleşme sektöründeki ihtiyaçlar neti-
cesinde, milli uydu sistemlerinin üretimine yönelik çalışma-
lar yapılması gerekliliğinin ortaya çıktığını anlatan Gönül,
sözlerine şöyle devam etti:
“Bu bağlamda milli imkânlar ile geliştirilip üretilmesi plan-
lanan Türksat 6A Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirme ve
Üretim Projesi fiilen başlatılmış bulunmaktadır. Türksat 6A
projesi ülkemizde uydu tasarım ve üretim kabiliyetine sahip
kurum ve kuruluşların iş birliğinde milli olarak üretilecektir.
Bu projede Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı-
mız ve Türksat müşteri kurum olarak, TÜBİTAK UZAY Proje
yöneticisi kurum, ASELSAN ve TAI firmaları ise proje yürü-
tücüsü kurumlar olarak yer almaktadır. Türkiye, TÜBİTAK’ın
öncülüğünde Türksat’ın da içinde yer aldığı ortak iş birliği ile
Ankara Kazan’daki TUSAŞ-TAI Uzay Sistemleri Entegrasyon
ve Test Merkezi’nde (USET) kendi uydusunu üretecektir. Bu
konuda, 2003 yılından itibaren savunma sanayisinde yerli
üretime verdiğimiz önemin, bu doğrultuda ortaya koydu-
ğumuz güçlü iradenin büyük payı vardır.”
Gönül, iş birliklerini koordine etmek ve sektöre yön ver-
mek üzere, Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulmasının da bu bağ-
lamda stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.
“Sıçrama İçin Yüksek Teknolojili Üretim”
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel
Başkanı Nail Olpak da Türkiye’nin son 10 yılda siyasi istikra-
rın getirdiği imkânları kullanarak bütün sektörlerde dikkate
değer bir atılım yaptığını belirterek, “Fakat burada kalama-
yız. Bu kazanımları zemin kabul ederek ikinci bir kalkınma
hamlesiyle bir üst gelir düzeyine çıkmamız gerekiyor. Bu
sıçrama için yüksek teknolojili üretime geçmekten başka bir
yol yok” dedi.
“Uzayda izi olmayanın, dünyada sözü olmayacak”
Bugün uydu uzay ekonomisinin toplam 250 milyar dolar-
lık bir değere ulaştığına işaret eden Olpak, “Uydu operatör-
leriyse, bu ekonominin üçte ikisini karşılıyor. Her geçen gün
gelişen bu sektör, bugün tüm dünyada yaklaşık 1 milyon ki-
şiyi istihdam ediyor. Yakın gelecekte, bu teknolojinin ve bu
ekonominin dışında kalmanın telafisi imkânsız olacak. Yani
uzayda izi olmayanın, dünyada sözü olmayacak” ifadelerini
kullandı. Olpak, Türkiye’nin vizyonunun bunu gördüğüne
dikkati çekerek, şunları kaydetti: “2005’ten sonra hızlanan
çalışmalarla, uzayda uydusu bulunan 30 ülke arasına girmiş-
tik. TÜRKSAT 6A ile kendi haberleşme uydusunu yapabilen
10 ülke arasına gireceğiz. Uyduları fırlatmak ve yörüngeye
oturtmak için gereken teknolojileri de üretmek gerekiyor.
Başta ROKETSAN olmak üzere, bu amaçla faaliyet gösteren
kurumlarımız da son yıllarda çalışmalarını hızlandırdı.”
“Türkiye inovasyonların da tammerkezinde yer alıyor”
EMEA Uydu Operatörleri Birliği (ESOA) Genel Sekreteri
Aarti Holla ise Türkiye’nin uzay ve uydu teknolojilerinde de
önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Holla, “Türkiye’de
endüstriyel gelişmelere ve özellikle uzay teknolojilerine yo-
ğun yatırım yapıldığını görüyoruz. Türksat gibi dev şirketler
umuyorum ki bu yatırımlarına devam edecek. Sektörümüz
değişimlere de sahne oluyor. Düzenlemelerin artması, spek-
trumların azalması ve fiyatlandırmada baskılar gibi bazı zor-
lukların olduğunu görüyoruz” dedi.
Holla şunları söyledi: “Türkiye inovasyonların da tammerke-
zinde yer alıyor. Bu yıl orta gelirli ülkelerde global inovasyon
endeksinde 4. sırada yer alıyoruz. Ne kadar fazla teknoloji ve
gelişmeye yatırım yapıldığını görüyoruz. Savunma ve uzay
teknolojilerinde yatırımların devam edeceğini umuyoruz. Bu
Türkiye’yi çok önemli bir ortak haline getiriyor”diye konuştu.
Öte yandan bini aşkın yabancı katılımcının ziyaret ettiği
ve iki gün süren etkinlik boyunca, 200’den fazla katılımcı
firma, 5 bin metrekareden fazla stand alanında uydu-uzay
teknolojileri alanındaki ürün ve projelerini sergilediler.
TÜBİTAK UZAY, etkinlik boyunca açmış olduğu stantta
RASAT ve GÖKTÜRK 2 uydu maketlerini sergiledi. Standı zi-
yaret eden katılımcılara Enstitü tanıtım broşürleri ile birlik-
te Kurumumuz tarafından yayımlanan Meraklı Minik, Bilim
Çocuk ve Bilim Teknik Dergileri sunuldu. Ayrıca ziyaretçilere
Enstitüde tamamlanmış ve halen üzerinde çalışılmakta olan
projeler hakkında bilgiler verildi.
irvesi 2.Global SatShow’a Katıldı
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...48
Powered by FlippingBook