TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 12

12
Bülten
OCAK
2017
T Ü B İ T A K U Z A Y , U y d u T e k n o l o j i l e r i Z i r v e s i 2 . G l o b a l S a t S h o w ’ a K a t ı l d ı
Bu yıl “Smart Connections” temasıyla düzenlenen 2.Glo-
bal Satshow, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin
(MÜSİAD) stratejik partnerliğinde, EMEA Uydu Operatörle-
ri Birliği (EMEA Satellite Operator’s Association - ESOA) ev
sahipliğinde, uydu ekosistemi derneği GVF ve dünyanın en
geniş profesyonel ağ yapılanması SSPI’nındestekleriyle yapıldı.
2. Global SatShow’un açılışına Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Faruk Özlü, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, TÜRK-
SAT Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Vecdi Gönül, TÜRKSAT
Genel Müdürü Cenk Şen, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştır-
ma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu katıldı.
Açılışta konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü, TÜRKSAT 6A’yı 2019’da tamamlayacaklarını belirterek,
“Artık uzayda bir uydumuz olmayacak, bir uydu filomuz ola-
cak. TÜBİTAK UZAY’ın hedefi, 12 yıl içinde dünya standartla-
rında en ileri düzey kabul edilen 30 santimetre yer örnekle-
me mesafesine ulaşmaktır” dedi.
Faruk Özlü: “TÜRKSAT 6A’yı 2019’da tamamlayacağız”
“RASAT ve GÖKTÜRK 2 gibi uyduları, kendimiz tasarladık
ve ürettik. Bunun yanında, yine TÜBİTAK Uzay liderliğinde
ve sanayimizin de katılımıyla ilk yerli haberleşme uydusu
olan TÜRKSAT 6A projemiz de başladı” diyen Özlü, TÜRKSAT
6A’yı 2019’da tamamlayacaklarını anlatarak, konuşmasını
şöyle sürdürdü: “Milli projelerimizi yürütürken en büyük ön-
celiğimiz, özel sektörümüzle daha fazla işbirliği yapmaktır.
Geliştirdiğimiz uydularda kullanılan bazı parçaları özel sek-
törümüzün geliştirmesini istiyoruz. Mesela biz uydu üretir-
ken, bazı firmalarımıza güneş paneli veya hidrojen yakıt pili
gibi parçaları üretme becerisi de kazandırabilirsek, bu pro-
jeler esas amacına o zaman ulaşacaktır. Zira bu becerileri ka-
zanan bir firma, yurtdışındaki projeler için de üretim yapa-
bilecektir. Bir uyduda kullanılan bir parçanın sivil veya askeri
diğer birçok alanda da kullanılması söz konusu olacaktır.”
“Türksat 6A Milli Olarak Üretilecek”
TÜBİTAK UZAY, Uydu Teknolojileri
Dünyada 250milyar dolara ulaşan uydu sektörünün devleri İstanbul’da buluştu. İstanbul Haliç Kongre
Merkezi’nde düzenlenen ve iki gün süren etkinlikte “uzay teknolojileri, yayıncılık sektörü, uydu endüs-
trisi, mobil iletişim ve 5G, uydu operatörleri ile nesnelerin interneti” konuları tartışıldı.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...48
Powered by FlippingBook