TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 10

10
Bülten
OCAK
2017
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Ge-
nel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen, “Bugü-
nü Anlamak, Geleceği Paylaşmak” temalı Dünya CBS Günü
2016 Etkinliği, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı.
Etkinliğe Balkan Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti’nden ve ülkemizden kamu kurumları,
yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum
örgütlerinden temsilciler katıldı. TÜBİTAK UZAY’ı, Uzaktan
Algılama Grubundan Dr. Ufuk Sakarya, Ramazan Küpçü,
Erdinç Berke, Kaan Kalkan ve İş Geliştirme Grubu’ndan Aziz
Koru temsil etti.
Etkinlik alanında kurulan TÜBİTAK UZAY standını ziyaret
eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür V. Ömer
Alan’a uydularımız ve yeni projelerimiz hakkında bilgiler ve-
rildi. RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydu maketlerinin de sergilen-
diği standımızda ziyaretçilere yeni uydu projeleri, uzaktan
algılama projeleri ve GEZGİN Portalı tanıtıldı.
Teknik oturumların da yapıldığı etkinlikte, TÜBİTAK UZAY
Uzaktan Algılama Grup Lideri Dr. Ufuk Sakarya tarafından
“Coğrafi Bilgi Sistemleri Bakış Açısı ile TÜBİTAK UZAY Uzak-
tan Algılama Grubu Araştırmaları” başlıklı sözlü sunum
ve Uzman Araştırmacı Kaan Kalkan tarafından “TÜBİTAK
UZAY’daki Uzaktan Algılama ile Akıllı Tarım Çalışmaları” baş-
lıklı poster sunumu gerçekleştirildi.
T Ü B İ T A K U Z A Y D ü n y a C B S G ü n ü 2 0 1 6 ’ y a K a t ı l d ı
TÜBİTAK UZAY Dünya CBS Günü
2016’ya Katıldı
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...48
Powered by FlippingBook