TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 20

20
Bülten
ARALIK
2016
B İ L G E M “ 8 t h A v i a t i o n a n d A v i o n i c s S y s t e m s ” S e m i n e r i n e K a t ı l d ı
Ankara’da düzenlenen “8th Aviation and Avionics Systems”
Seminerine katılan TÜBİTAK BİLGEM, Endüstri İşbirliği özel
oturumunda, Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi’nin (GİS) Türk
Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Sayısal Uçuş Kontrol Bil-
gisayarına (SUKB) Entegrasyonu Projesi kapsamında iki sunum
gerçekleştirdi.
TUSAŞ adına Murat Vural’ın gerçekleştirdiği sunumda, GİS-
SUKB entegrasyon faaliyetleri içinde TUSAŞ ekibinin yaptığı
çalışmalar anlatıldı. GİS’in SUKB üzerindeki bütün ihtiyaçları
karşıladığı ve GİS’in uçan platformlarda kullanılabilmesi için
gereken olgunluk düzeyine ulaştığı ifade edildi.
TÜBİTAK BİLGEMadına katılanYunusYılmazer,“GİS Real Time
Operating System and Integration with TAI Digital Flight Con-
trol Computer (SUKB)” başlıklı bir sunum yaptı. Sunumda, TÜ-
BİTAK BİLGEM bünyesinde aviyonik ve savunma sanayiindeki
projelerin ihtiyacını karşılayacak ve dışa bağımlılığı azaltacak
gerçek zamanlı işletim sistemi GİS’in, SUKB üzerine entegras-
yonu kapsamında yapılan çalışmalar anlatıldı. GİS’in teknik
özellikleri ve yol haritası hakkında katılımcılara bilgi verildi.
BİLGEM “8th Aviation and Avionics
Systems” Seminerine Katıldı
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook