TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 37

37
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜSSİDE, Doğu Karadeniz’de Girişimcilik ve Yenilikçilik Ekosistemini Geliştiriyor
Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi ile
TÜBİTAK TÜSSİDE arasında imzalanan araştırma projesi kapsa-
mında, TÜSSİDE Doğu Karadeniz’deki kurum ve yapılardaki Gi-
rişimcilik veYenilikçilik kapasitelerinin gelişmesini sağlayacak.
TÜSSİDE tarafından yürütülen projede şu ana kadar DO-
KAP Bölgesinde bulunan organize sanayi bölgeleri (OSB)
ve küçük sanayi siteleri (KSS), teknoloji geliştirme bölgeleri
(TGB) ve iş geliştirme merkezleri (İGM), üniversiteler, KO-
Bİ’ler ve serbest bölgelerin mevcut durumları analiz edildi,
öncelikli müdahale alanlarına yönelik projelendirme çalış-
maları yapıldı ve stratejik yol haritası ortaya çıkarıldı.
Bu çalışmalar ile dokuz ili kapsayan bölgedeki yenilikçilik
ve girişimcilik kapasitesinin, rekabetçilik düzeyinin ortaya
çıkarılması hedeflendi.
Bölgede rekabetçiliği artırmaya yönelik olarak kümelen-
me potansiyellerinin ve yol haritalarının belirlenmesi ile giri-
şimcilik ve yenilikçilik kapasitesini artırmaya yönelik sistem/
model kurulması konularında fizibilite analizleri yapılması
da projenin diğer önemli adımlarını oluşturuyor.
Projenin 2017 yılının Nisan ayı içerisinde tamamlanması
planlanıyor.
Malezyalı Öğretim Görevlisi ve Öğrenciler
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevini Ziyaret Ettiler
Kebangsaan Üniversitesi İslam Araştırmaları Fakültesi İslam
Hukuku Bölümü (Malezya) öğretim görevlisi Mohd Hafız Safiai
başkanlığında beş kişilik öğrenci grubu 11 Ekim2016 tarihinde
Antalya Saklıkent’teki 2 bin 500 metre rakımlı TÜBİTAK Ulusal
Gözlemevi’ni (TUG) ziyaret ettiler.TUGuzmanlarınınmisafirlere
Gözlemevini tanıttığı ziyarette, ülkemizin en büyük teleskobu
RTT150’nin binası ziyaret edildi ve astronomi-astrofizik araştırma-
ları bilgileri eşliğinde teleskopunhareket kabiliyetleri sergilendi.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook