TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 33

33
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
imcilik Kampı Finalistleri Belli Oldu
leştirdiğimiz bu kamp bizim 4. Girişimcilik Kampımız. Türki-
ye’de ilk kurulan ve önde gelen Teknokent olarak çok farklı
organizasyonlar yapıyoruz. Girişimcilik kampı da bunlardan
sadece biri. Girişimcilik kampında başarılı olan projeler bel-
li bir seviyeye geldiğinde biz onları kuluçka merkezimize
alıyoruz. Daha sonra onları ticaretlerini yapmaları için Tek-
noloji Geliştirme Bölgemize alıyoruz. Eğer üretime geçecek
ise Teknoloji Serbest Bölgemize alıyoruz. Bizlerin de yatı-
rım yapabileceği projeler var ise onlara yatırım yapıyoruz.
Uluslararası heyetler düzenliyoruz ve bu arkadaşları da bu
heyetlere dahil ederek ürünlerinin uluslararası pazarlara
açılmasını sağlıyoruz. Bir hafta sonra Amerika’da bin met-
rekarelik kuluçka merkezimizin açılışını yapacağız. Buradaki
arkadaşlarımızın belirli hızlandırıcı eğitimler aldıktan sonra
Amerika’da ürünlerini çıkarmaları için elimizden gelen her
türlü desteği vereceğiz” diye konuştu.
KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz ise
konuşmasında şunları söyledi: “Ekonomik hayatın güçlü gi-
rişimci kadınları olarak, fikirlerimizi ve hayallerimizi sınırla-
mıyoruz. Fikir ve hayallerimizi hayata geçirebilecek zeminler
oluşturuyoruz kendimize. Çünkü girişimci zaten‘düş’e doğru
yürüyüşte olan kişidir. İşte biz de tam bu minvalde fikrin mi
var, bu fikrini hayata geçirmek için İnovasyonda Kadın pro-
jesine başvur dedik. İnovasyonda Kadın projesinde bu yıl
ikincisini gerçekleştiriyor olmaktan onur duyuyorum. Türki-
ye’de, kadınlar istihdama girişimci olarak dâhil olduklarında,
onları hep geleneksel rollerle karşıladık. Ev yemekleri yapan
lokantalar açmaları, tekstil üretimi yapan mağazalar açma-
ları gibi. Biz bunu biraz daha öteye taşıyarak artık kadınların
bilim ve teknolojide de çok başarılı olduğunu göstermek
amacıyla İnovasyonda Kadın dedik. TÜBİTAK’ın içindeki Tek-
nokentte kendi özgün projelerini gerçekleştirmelerini iste-
dik. Bir hafta boyunca, yapılan 150 başvuru içinden seçilmiş
28 girişimci kadın, girişimcilik ile ilgili eğitim aldı. Girişimci
kadınlarımızı alanlarında başarı sahibi olan danışmanlarla
bir araya getirdik. Bir haftalık yoğun programın sonucun-
da arkadaşlarımız projelerini geliştirdiler ve bağımsız jüri
üyelerine sundular ve nihayetinde de en iyi 5 proje sahibi
Girişimci Kadın belirlendi. Bunların her birine 25’er bin TL’lik
ödülümüz olacak. Yalnız bu ödülü alabilmeleri için bir şartı-
mız var, ikinci bir fon alarak projeyi geliştirmeleri için ön şart
koyduk” ifadelerini kullandı.
150 Proje arasından ilk 5’e kalarak Türkiye’nin En İnovatif
Kadını Seçilen Girişimciler;
* Duygu Yılmaz- Zeytin Özütünden Antimikrobiyal Biyop-
lastik Yüzeyler Projesi
* Esra Serbes - Hermetia İllucens Tabanlı Kitin ve Kitosan
Üretimi Projesi
* Handan Boztepe - Oral Enjektör Projesi
* Nehir Arık - Biyoaktif Bileşenli Doğal Yara ve Yanık Örtüsü
Projesi
* Aynur Var - Bitkisel Çikolata Projesi
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook