TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 32

32
Bülten
KASIM
2016
“ İ n o v a s y o n d a K a d ı n T e m a l ı ” I I . G i r i ş i m c i l i k K a m p ı F i n a l i s t l e r i B e l l i O l d u
“İnovasyonda Kadın” Temalı II. Giri
3 - 8 Ekim 2016 tarihlerinde TÜBİTAK Marmara Teknokent
(MARTEK) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) işbirli-
ğiyle TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde gerçekleştirilen II. Kadın
Girişimcilik Kampı’na 156 proje başvurusu yapıldı. Uzman
değerlendirmeleri sonucunda 28 proje sahibi kampa katıl-
maya hak kazandı.
Kadın girişimciler bir hafta boyunca Finansal Analiz, İş
Planı Hazırlama, Girişimcilikte Potansiyeli Hayata Geçirme,
Girişimcilikte Pazar Analizi, İş Modeli Geliştirme, Pazarlama,
Girişimcilikte Güçlükleri Aşma, Girişimcilikte Fizibilite ve Li-
derlik konularında eğitim aldılar.
Mentörlerle birebir görüşerek projelerini güçlendirme
olanağı bulan girişimciler, melek yatırımcılarla da buluşma
fırsatı yakalayarak kamp süresi boyunca projelerini gelişti-
rebilmeleri için tecrübe edindiler. 2015 yılında Türkiye’de
en fazla patent başvurusu yapan kadın buluşçu Gonca Gül
Metozade, Zade Vital firması Genel Müdürü Beril Koparal
Ayanoğlu, Setcard Genel Müdürü Öner Piyade, Sanlab Si-
mülator kurucu ortağı Salih Kükrek girişimci kadınlarımıza
deneyimlerini aktardılar.
İlk 5’e Giren Kadın Girişimciler Törenle Açıklandı
II. Kadın Girişimcilik Kampı Ödül Töreni, TÜBİTAK Marmara
Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren IBTECH Bilişim fir-
masının ev sahipliğinde, 8 Ekim 2016 tarihinde gerçekleşti-
rildi. Değerlendirme sonucu finale kalan 13 girişimci proje
sunumlarını yaparak hakem heyetinin sorularını yanıtladı.
Ödül töreninde açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Mar-
mara Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek “Gerçek-
TÜBİTAKMARTEK ve KADEM İşbirliğiyle düzenlenen “İnovasyonda Kadın” Temalı II. Girişimcilik Kampı
Finalistleri Açıklandı
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook