TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 3

16
BİLGEM ADEX 2016 Fuarına Katıldı
Avrupa genelinde yılda iki kez düzenlenen proje
pazarı etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ) ARI Teknokent ev sahipliğinde “CELTIC-
Plus Proposers’ Day” ismi ile düzenlendi.
“International GNSSMonitoringandAssessment
Project (iGMA)” ProjeBaşlangıç Toplantısı, 11-13
Ekim2016 tarihleri arasındaPekin’de (Çin) APSCO
GenelMerkezinde yapıldı.
“Türkiye’de Havza Bazında
Hassas Alanların ve Su Kalitesi
Hedeflerinin Belirlenmesi
Projesi”nin Kapanış Toplantısı
Yapıldı
UKİS, Ortak Kriterler Sertifi-
kası Aldı
14
Sf.8
Sf.11
İÇİNDEKİLER
4
6
8
10
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
36
36
36
37
37
38
38
Kamu Açık Kaynak Konferansı KAK 2016 Gerçekleştirildi
Türkiye’nin Yurtdışındaki İlk OSB ve Kuluçka Merkezi Chicago’da Açıldı
“Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi
Projesi”nin Kapanış Toplantısı Yapıldı
BİLGEM, STEM&Makers Fest/Expo Türkiye 2016’da
UKİS, Ortak Kriterler Sertifikası Aldı
TÜBİTAK UZAY Çin’de APSCO Toplantısına Katıldı
Kırıkkale’de 30 Binin Üzerinde E-Kimlik Dağıtıldı
CELTIC-Plus Etkinliği İTÜ Arı Teknokent’te Gerçekleştirildi
BİLGEM ADEX 2016 Fuarına Katıldı
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Heyeti BUTAL’ı Ziyaret Etti
Akıllı Hareketlilik Kümelenmesi Çalıştayı-I
Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı (EKUAL) Çalışmaları Teknik
Yeniliklerle Devam Ediyor
Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem
Planının Güncellenmesi Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı
Avrupa’yaAçılanKapı Trakya’daUfuk2020 Toplantısı
İSKİ Genel Müdürlüğü R/V TÜBİTAK MAMMARMARA Araştırma Gemisini Ziyaret Etti
EÜAŞ Heyeti TÜBİTAK MAM’ı Ziyaret Etti
Kayseri İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Ar-Ge İşbirliği Çalıştayı
“Kıyı Yerleşimlerinde Su Yönetimi” Konulu Uluslararası Yaz Okulu
“Nükleer Araştırma Reaktörleriyle, Temel Bilimler, Teknik ve Teknolojik Konularında
Uygulamalar” Semineri
Sanayide Temiz Üretim Olanaklarının ve Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi Projesi
(SANTEM) Çalıştayı-2
Su Kütlelerinin Etkin Yönetiminde Artık Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılacak
Toplumsal Olaylara Müdahale Amaçlı Sis ve Göz Yaşartıcı Mühimmat Eczaları Üre-
tim Teknolojisinin Teknoloji Transferi Gerçekleştirildi
“İnovasyonda Kadın” Temalı II. Girişimcilik Kampı Finalistleri Belli Oldu
Türkiye Tohumculuk Sektörü Strateji Geliştirme Çalıştayları Başladı
KOBİ’ler TÜBİTAK Desteğiyle Eurostars Sonbahar Etkinliği’ne Katıldı
TÜBİTAK Heyeti Gambiya’daydı
Meksika Büyükelçisi Kurumumuzu Ziyaret Etti
TÜSSİDE, Doğu Karadeniz’de Girişimcilik ve Yenilikçilik Ekosistemini Geliştiriyor
Malezyalı ÖğretimGörevlisi veÖğrenciler TÜBİTAKUlusal Gözlemevini Ziyaret Ettiler
Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Çalıştayı Yapıldı
TÜSSİDE, Doğu Karadeniz Bölgesinde Tarıma Yönelik Stratejilerin Belirlenmesi
Amacıyla Proje Paydaşları ile Biraraya Geldi
12
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...40
Powered by FlippingBook