TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 28

28
Bülten
KASIM
2016
“Nükleer Araştırma Reaktörleriyle, Temel Bilimler, Teknik ve Teknolojik Konularında Uygulamalar” Semineri
“Nükleer Araştırma Reaktörleriyle, Temel Bilimler, Teknik ve
Teknolojik Konularında Uygulamalar” Semineri
Nükleer Enerji Uzmanı Dr. Necmi Dayday tarafından 20
Ekim 2016 tarihinde “Nükleer Araştırma Reaktörleriyle, Te-
mel Bilimler, Teknik ve Teknolojik Konularında Uygulamalar”
konulu seminer verildi. TÜBİTAK MAM Strateji ve Teknoloji
Geliştirme Başkan Yardımcılığı, Teknoloji Geliştirme ve Yö-
netimi Birimi tarafından düzenlenen seminerde, açılış ko-
nuşmasını Strateji ve Teknoloji Geliştirme Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Murat Makaracı gerçekleştirdi. Seminerde, nükleer
araştırma reaktörlerinin kısa bir tarihçesi, nükleer araştırma
reaktörü türleri, nükleer araştırma reaktörü tipleri, bilimsel,
teknik ve teknolojik uygulamalar başlıklarına ve uygulama
alanlarına değinildi.
Uygulama alanları:
• Nötron aktivasyon analizi yöntemiyle: Kimyasal, jeolojik,
biyolojik, çevresel, adli tıp, arkeolojik ve sanat eserlerinden
alınan örneklerden element bileşimlerinin belirlenmesi,
• Nötron saçılımı yöntemiyle: Malzemelerin tahribatsız
muayenesi; yoğunmadde atom ve moleküllerinin düzeni ve
dinamiğinin incelenmesi; ince film, polimerler ve biyolojik
malzemelerin yüzey incelemeleri,
• Nükleer tesir kesitleri ölçümleri,
• Nötron radyografisiyle: Tahribatsız muayene, büyük ha-
cimli malzemelerin içerik tespiti,
• Tıpta, endüstride, tarım, gıda, biyoloji vb. alanlarda araş-
tırma ve uygulamalar için radyoizotop üretimi,
• Reaktör yakıtlarının, yapısal malzemelerinin incelenme-
si, test edilerek niteliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesine
dönük ışınlama testleri.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook