TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 26

26
Bülten
KASIM
2016
K a y s e r i İ l G ı d a , T a r ı m v e H a y v a n c ı l ı k M ü d ü r l ü ğ ü i l e A r - G e İ ş b i r l i ğ i Ç a l ı ş t a y ı
Kayseri İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü ile Ar-Ge İşbirliği Çalıştayı
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gen Mühendisliği ve
Biyoteknoloji Enstitüsü (GMBE) tarafından, Kayseri İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve MARTEK katılımıyla “TÜ-
BİTAK MAM, MARTEK ve Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü AR-GE İşbirliği Çalıştayı” 12 Ekim 2016 tarihinde
düzenlendi. Çalıştaya İl Müdürü Özkan Kayacan, İl Müdür
Yardımcısı Ayhan Temiz, Şube Müdürleri, teknik personel ve
firma temsilcilerinden oluşan 11 kişilik uzman ekip, TÜBİTAK
MAM Gıda Enstitüsü ve MARTEK’den ilgili personel katıldı.
TÜBİTAK MAM GMBE Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin’in açılış
konuşmasının ardından, Gıda Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Dr. İncinur Hasbay ve Kayseri İl Müdürlüğü sunumlarını ger-
çekleştirdiler. Çalıştayda, TÜBİTAK ARDEB Bilimsel Program-
lar Uzmanı tarafından ARDEB projeleri hakkında bilgi verildi.
Kayseri İl Müdürlüğünün projeleri hakkında fikir alış verişi
yapıldı ve işbirliği imkanları görüşüldü. Çalıştayın MAR-
TEK’te yapılan ikinci bölümünde Teknopark tanıtımı yapıldı
ve MARTEK’te yer alan çeşitli firmaların faaliyetleri hakkında
bilgi verildi. Çalıştay sonunda, bazı projelere bilimsel ve tek-
nolojik destek sağlanması ve uygulanabilirliklerinin daha
detaylı görüşülmesi amacı ile bir sonraki toplantının Kayse-
ri’de düzenlenmesine karar verildi.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook