TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 25

25
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Bugüne kadar pek çok önemli projeyi birlikte hayata geçiren
TÜBİTAK MAM ve EÜAŞ yetkilileri, devam eden projeleri ve
potansiyel işbirliği fırsatlarını değerlendirmek üzere TÜBİTAK
MAM’da bir araya geldi.TÜBİTAKMAMBaşkanı Doç. Dr. Bahadır
Tunaboylu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya EÜAŞ
Genel Müdürü Halil Alış, APK Daire Başkanı Necmi Yaşar, Özel-
leştirme ve Santraller Takip Daire Başkanı Ercan Atlılar, İstanbul
A İşletme Müdürü Şükrü İlhan, İstanbul B İşletme Müdürü Halil
Albayrak ve İstanbul A İşletme Müdür Yardımcısı Canan Taşbu-
lat katıldı. HeyeteTÜBİTAKMAM İş Geliştirme ve Sanayileştirme
Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar ile Ürün Yönetimi Birimi
Yöneticisi Ünsal Şeker eşlik etti. Yapılan görüşmede, TÜBİTAK
MAM Enerji Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Abdülkadir Balıkçı ve
Malzeme EnstitüsüMüdürü Prof. Dr. MetinUsta ileDoç Dr. Hav-
va Kazdal Zeytin tarafından, yürütülmekte olan projeler hak-
kında bilgiler sunulurken devam projeleri ve muhtemel işbir-
liği fırsatları masaya yatırıldı. Malzeme Enstitüsü’nden uzman
araştırmacı Ağça Bağcan Kayıhan tarafından yapılan sunumun
ardından gerçekleşen enstitü ziyaretleri ile TÜBİTAK MAM’ın
altyapısı ve yetkinlikleri yerinde tanıtıldı.
EÜAŞ Heyeti TÜBİTAK
MAM’ı Ziyaret Etti
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook