TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 2

Türkiye’nin Yurtdışındaki
İlk OSB ve Kuluçka Merkezi
Chicago’da Açıldı
Kamu Açık Kaynak Konferansı
KAK 2016 Gerçekleştirildi
Sf.4
Sahibi
TÜBİTAK adına, Başkan
Prof. Dr. A. Arif Ergin
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Murat SOLAK
Yazı İşleri
Ayşe Keskalan
M. Mustafa Güven
Fotoğraf
(KurumsalFotoğrafÇekimi)
Adem Ayaz
Grafik Tasarım
Semih Volkan Pişkin
Baskı
Semih Ofset Matbaacılık SekYay. San.Tic. Ltd. Şti.
Büyük Sanayi 1. Cadde No:74
İskitler / ANKARA
Tel: (312) 341 40 75
BasımTarihi
Yönetim Yeri
Atatürk Bulvarı No: 221
06100 Kavaklıdere / Ankara
T: 0312 298 14 26
F: 0312 467 29 98
email:
22.11.2016
Sf.6
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...40
Powered by FlippingBook