TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 30

30
Bülten
2017
ARALIK
T Ü B İ T A K B U T A L’d a “ S a ğ l ı k l ı Ya ş a m a v e H a s t a l ı k l a r d a n K o r u n m a ” B i l g i l e n d i r m e E ğ i t i m i
Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinas-
yonunda, BUTAL tesislerinde, BUTAL çalışanlarına yönelik
olarak; “Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma” konulu
bilgilendirme eğitimi verildi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, ailelerin yaşam
becerilerini güçlendirmeyi ve sağlıklı aileler ile sağlıklı bir
toplum oluşturmayı hedefleyen, aile bireylerinin gelişimi,
iletişimi, sağlık, ekonomi, hukuk ve medya alanlarında ha-
zırlanan “Aile Eğitim Programı” kapsamında, Bursa Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinasyonu ile Yıldırım
Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri Er-
han Yiğit ve Taçkın Çoban sunumlar yaptılar. Eğitimde aile
bireylerine; sağlığı etkileyen faktörler, sağlığın kaybedilme-
siyle ortaya çıkan hastalıkların nedenleri, hastalık ortaya
çıkmadan hastalıklardan korunma yolları, hastalıkların er-
ken teşhis edilme yöntemleri, gündelik yaşam aktivitelerini
daha sağlıklı biçimde organize etmeleri ve yararlı alışkanlık-
lar geliştirmeleri konusunda temel bilgiler verildi.
TÜBİTAK BUTAL’da “Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma” Eğitimi
TÜBİTAK BUTAL’da Uygulamalı Laboratuvar Eğitimleri
TÜBİTAK BUTAL’ın 2017 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında
“Tekstilde Performans Testleri” konulu uygulamalı eğitimler,
BUTAL Laboratuvarlarında gerçekleştirildi.
Araştırma Görevlileri ile Laboratuvar Teknik Personelinin
katıldığı eğitimlerde “Tekstilde Performans Testleri-1,TS
EN ISO 13934-1 Kopma Dayanımı: Şerit Metodu, TS EN ISO
13934-2 Kopma Dayanımı: Kavrama Metodu” ile “Tekstilde
Performans Testleri-2,TS 257 EN 20811 Su Geçirmezlik, TS
EN ISO 4920 Su İticilik, TS EN ISO 14419 Yağ İticilik” konulu
eğitimlerde test/analizlerin uygulamalı yapılması, sonuç-
ların hesaplanması/değerlendirilmesi konuları işlendi. Eği-
timlerin sonunda, katılımcılara BUTAL tarafından “Katılım
Belgesi” verildi.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook