TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 26

26
Bülten
2017
ARALIK
T Ü B İ T A K U M E I N G A S 2 0 1 7 F u a r ı ’ n a K a t ı l d ı
TÜBİTAK UME, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 7.
Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı’na (INGAS 2017) ka-
tıldı. Ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan doğal-
gaz sektörünün profesyonellerine ortak bir çatıda görüşme
olanağı sunulduğu ve sektördeki yeni teknoloji ürünlerinin
sergilendiği fuarda, paydaşların özellikle gaz metrolojisi
alanındaki hizmet ve Ar-Ge taleplerini alınarak, TÜBİTAK
UME’nin yürüttüğü faaliyetler hakkında ziyaretçilere bilgiler
verildi.
Ülkenin metroloji alanında öncü kuruluşu olma sorum-
luluğuyla hizmet verdiği her sektörün işleyişine destek ver-
meye devam eden TÜBİTAK UME’nin 7. Uluslararası Doğal-
gaz Kongre ve Fuarı’ndaki standı katılımcı ve ziyaretçilerden
büyük ilgi gördü.
TÜBİTAK UME INGAS 2017 Fuarı’na Katıldı
TÜBİTAK ile Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (Agence Nationa-
le de la Recherche-ANR) arasındaki mevcut İşbirliği Protokolü
çerçevesinde 11 Ekim2017 tarihindeTÜBİTAK-ANR İkili İşbirliği
Çağrısı açıldı.
2018-2021 yıllarında iki kuruluşun ortak araştırma projele-
ri desteklemesi amacıyla açılan Çağrı için belirlenen öncelikli
alanlar: Deniz Jeobilimleri; Sismik Riskler; Deniz Ekosisteminin
Sürdürülebilir Gelişimi; Beşeri Bilimler; Enerji; Bilgi ve İletişim
Teknolojileri.
Farklı alanlardan gelen projeler değerlendirmeye alınamaya-
cak. Başvurular 12 Mart 2018 tarihine kadar
.
tubitak.gov.tr/ adresinden yapılabilecek. Çağrı ile ilgili detaylı
bilgiye
si/ikili-proje-destekleri/2545/icerik-2545-fransa-ulusal-
arastirma-ajansi-anr-ile-ikili-isbirligi-programi
adresinden
ulaşılabilir.
TÜBİTAK-Fransa Ulusal Araştırma Ajansı
(ANR) Ortak Proje Başvuru Çağrısı Açıldı
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook