TÜBİTAK Bülten / Sayı 192 - Aralık 2017 - page 18

18
Bülten
2017
ARALIK
E K U A L H i z m e t l e r i B ü y ü m e y e D e v a m E d i y o r
2006 yılında TÜBİTAK ULAKBİM tarafından başlatılan EKU-
AL Projesi ile, alanında otorite ve etki değeri yüksek e-bilgi
kaynakları için ulusal lisans anlaşmaları yapılarak ülkemiz-
deki ve KKTC’deki üniversitelerin erişimine sunuluyor. 2006
yılından itibaren kesintisiz yürütülmekte olan proje kapsa-
mında, bütçe uygunluğu dahilinde yeni aboneliklere de yer
verilerek, araştırmacılar arasında bilimsel bilgiye erişimde
fırsat eşitliği yaratılmaya çalışılıyor.
Halen üniversitelerimiz için 10 veri tabanı ve bir intihal
analiz programı ile EKUAL hizmetleri sunuluyor. 2018 yılı
EKUAL abonelik planlama çalışmaları ise şöyle:
Wiley Online Library (2018-2020)
Nature Journals All (44 Nature dergisi) + Academic Journals
All (41 dergi) + PMJ All (48 dergi) + Nature Methods + Nature
Protocols (2018-2019)
JSTOR (22 unique package) (2018-2020)
ProQuest Dissertation & Thesis Global FT (2018-2020)
iThenticate+Turnitin Originality Check (2018-2020)
Bahsi gecen veri tabanları için müzakere süreçleri tamam-
landı ve abonelik kararı alındı. TÜBİTAK Strateji Geliştirme
ve Hukuk Birimi Daire Başkanlıklarının incelemeleri sonra-
sında, 1 Ocak 2018 tarihi itibari ile EKUAL erişimlerinin sağ-
lanması hedefleniyor. İlgili veri tabanlarına ait detay bilgi-
lendirmeler, söz konusu TÜBİTAK Birimlerinin onay ve lisans
anlaşmalarının imzalanmasından sonra, EKUAL veri tabanı
sorumluları tarafından ayrıca yapılacak.
SAGE, CUP ve OUP veri tabanları için ulusal lisans müzake-
releri de yürütülerek, uygun şartların sağlanamaması nede-
niyle abonelik kararı alınamadı.
Abonelik Yenilemeleri:
EKUAL IEEE ve OVID LWW veri tabanlarına ait lisans yeni-
leme görüşmeleri tamamlanarak, 2018-2020 dönemi için
aboneliklerin yenilenmesi kararlaştırıldı.
EKUAL Hizmetleri Büyümeye Devam Ediyor
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook