TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 6

6
Bülten
EYLÜL
2016
T ü r k i y e ’ n i n E n G i r i ş i m c i v e Y e n i l i k ç i Ü n i v e r s i t e s i B e l l i o l d u
Beş yıl önce başlatılan endeks çalışmalarının, bugün
başta üniversitelerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere
kamuoyu tarafından merakla beklenen bir sıralamaya dö-
nüştüğüne değinen Bakan Özlü, şunları kaydetti:
“Görüyoruz ki son yıllarda üniversitelerimiz bünyesinde
girişimcilik ve yenilikçiliğe dair önemli adımlar atıldı, atılı-
yor. Gençlerimiz de artık kendi işlerini kurmanın, girişimci
olmanın hayallerini kuruyor. Dolayısıyla artık üniversite-
lerimiz için girişimci ve yenilikçi olmak, bir tercih mesele-
si değil, bir zorunluluktur. Biz de bu endeksi açıklayarak,
üniversitelerimizi bu alanlara teşvik ediyoruz. Üniversite-
lerimizin sanayicilerimizle daha fazla işbirliği yapmalarını
amaçlıyoruz. Üniversitenin kapısı sanayiciye, sanayicinin
kapısı da üniversitelere açık olmalı. Üniversite, sanayinin
ihtiyaç duyacağı bilgiyi üretmeli. Sanayici, sorunlarını aş-
mak için üniversiteye başvurmalı. Zira, sadece üniversi-
tede, sınıflarda, laboratuvarlarda çalışarak, ekonomik ve
sosyal faydaya dönüşen nitelikli bilgi üretilemez.”
2016 Yılı İlk 10 Sıra
Sabancı Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yıldız Teknik Üniversitesi
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook