TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 38

38
Bülten
EYLÜL
2016
Ruanda-TÜBİTAK MAM İlişkileri Sürdürülüyor
TÜBİTAK MARTEK’de “Siber Güvenlik Farkındalığı Bilgi Günü”
Katar Heyeti TÜBİTAK BİLGEM’i Ziyaret Etti
Pardus Dönüşümleri Devam Ediyor
TÜBİTAK MAM yetkilileri tarafından Mayıs 2016’da Ruan-
da’ya gerçekleştirilen ziyarete ilişkin haber ülkenin TÜBİTAK
muadili kuruluşu NIRDA tarafından bülten ile duyuruldu.
Ruanda ile ikili işbirliği fırsatları değerlendirilmeye devam
ediyor. Haberin detaylı içeriğine
/
adresinden ulaşılabilir.
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) ve Teknokent
firmalarından ISR Bilgi Güvenliği firması işbirliğinde, siber
güvenlik konusunda farkındalık yaratmak için Teknokent
Ar-Ge firmaları ve diğer kurumlara yönelik “Siber Güvenlik
Farkındalığı Bilgi Günü” gerçekleştirildi.
TÜBİTAK MARTEK Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek’in açı-
lış konuşması ile başlayıp, ISR Bilgi Güvenliği’nden Uzman
Ünlü Ağyol’un sunumuyla devam eden etkinlik süresince,
siber güvenlik için alınması gereken önlemler, yapılan yan-
lışlar belirlendi ve katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı.
ULAKBİM ve Milli Savunma Bakanlığı, Akaryakıt İkmal ve
NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı (MSB ANT) arasında Par-
dus Dönüşüm için işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kap-
samında 2016 yılı sonuna kadar MSB ANT Başkanlığı internet
ağındaki bilgisayarların Pardus dönüşümleri sağlanarak kulla-
nıcı ve istemci bilgisayar yönetimleri Pardus ve açık kaynak alt
projeleri ile sağlanacak.
Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı heyeti, 23-24 Ağus-
tos 2016 tarihlerinde TÜBİTAK BİLGEM’i ziyaret etti.
Katar heyetine, TÜBİTAK BİLGEM’in Test Değerlendirme, Si-
ber Güvenlik ve ESYA ürün ve çözümlerinin sunumları yapıldı.
BİLGEM tanıtım videosunun da izlendiği ziyaret kapsamında, ay-
rıca BİLGEMfuaye alanında prototip cihazların tanıtımı da yapıldı.
Katar’dan gelen ziyaretçiler ve BİLGEM yöneticileri arasında
potansiyel işbirliği konularında görüş alışverişi gerçekleştirildi.
Ziyaret, yerleşke bünyesindeki laboratuvarların gezilmesiyle
son buldu.
R u a n d a - T Ü B İ T A K M A M İ l i ş k i l e r i S ü r d ü r ü l ü y o r
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook