TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 36

36
Bülten
EYLÜL
2016
“ L i s e Ö ğ r e n c i l e r i i ç i n 2 0 1 6 K r i p t o l o j i Y a z O k u l u ” T a m a m l a n d ı
TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma
Enstitüsü (UEKAE) tarafından geleneksel olarak düzenlenen
“Lise Öğrencileri için Kriptoloji Yaz Okulu 2016” etkinliğinin
altıncısı, 7 - 12 Ağustos tarihlerinde Gebze Yerleşkesi içinde
bulunan TÜSSİDE tesislerinde gerçekleştirildi.
Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan okullardan büyük ilgi
gören Lise Öğrencileri için Kriptoloji Yaz Okulu’na, kriptoloji
alanında istekli, 2016-2017 öğretim yılında Lise 2., 3. ya da
4. sınıfta öğrenim görecek toplam 30 başarılı aday katıldı.
Yaz okuluna katılan öğrencilere ilk olarak “Kriptoloji Tarihi”
kapsamında Kriptoloji biliminin doğuşu ve tarihsel gelişimi
anlatıldı. Ayrıca, gençlere ikinci dünya savaşında kullanılan
ve kriptolojide çok önemli bir yeri olan Enigma tipi şifreleme
aygıtları tanıtıldı.
Diğer bir eğitim olan “Kriptografik Temel Yapıtaşları ve
Analiz Teknikleri” çerçevesinde ise temel şifreleme teknikle-
rinden başlayarak dizi ve blok şifreleme, özet fonksiyonlar,
açık anahtar şifreleme metotları, güvenli yazılım ve kriptog-
rafik protokoller anlatıldı.
Eğitimin üçüncü kısmındaysa modern uygulama alanla-
“Lise Öğrencileri için 2016
KriptolojiYaz Okulu” Tamamlandı
rından örnekler ve yakın gelecek öngörüleri aktarıldı.
Eğitimlere ek olarak, gerçekleştirilebilmesi durumunda
tüm dünyada büyük değişikliklere yol açacak olan kuantum
kriptografi de ayrı bir başlıkta incelendi. Ayrıca, haberleşme
sistemleri, kablosuz ağlar ve türleri, güvenlik standartları,
tempest ve elektromanyetik anten ve radar sistemleri tanıtıldı.
Gündüz verilen temel eğitimlerin yanı sıra akşamları, Si-
ber Güvenlik ve Arduino Programlama söyleşileri yapıldı.
Öğretici olmasının yanında aynı zamanda gençlerin keyifli
zaman geçirmesini de sağlamayı amaçlayan Yaz Okulunda,
çeşitli oyunlar oynatıldı. “Hazine Avı” oyunu ile öğrenciler-
den, gruplara ayrılarak kendilerine verilen şifreli mesajların
çözülmesi istendi. Bunun yanında, belirlenmiş gruplar eği-
tim süresi dışında yoğun çalışmalar yaparak “İlk Algoritmam
Proje Sunumları”nda yeni ve özgün Kripto Algoritmaları
tasarladılar. Eğitimin son gününde gruplar tasarımlarını su-
narken diğer gruplar ise tasarlanan bu kripto algoritmaları
analiz etmeye çalıştılar.
Kapanış töreninde katılım belgeleri alan liseli gençler, bir
haftalık kriptoloji eğitimini tamamlamış oldular.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook