TÜBİTAK Bülten / Sayı 177 - Eylül 2016 - page 34

34
Bülten
EYLÜL
2016
I T E A 3 U l u s a l B i l g i G ü n ü v e P r o j e P a z a r ı D ü z e n l e n d i
ITEA3 kümesindemevcut faaliyetlerimizin etkinliğini artır-
mak, açılacak çağrılarda yeni işbirlikleri tesis etmek amacıyla
1 Eylül 2016 tarihinde, TÜBİTAK Başkanlık Binası Feza Gürsey
Salonu’nda“ITEA3 Ulusal Bilgi Günü ve Proje Pazarı Etkinliği”
düzenlendi. Araştırmacıların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe,
100’ün üzerinde kamu, akademi ve özel sektör temsilcisi ka-
tıldı. TEYDEB Başkanı Mehmet Aslan’ın açılış konuşmasıyla
başlayan etkinlik, ITEA3 kümesi Başkanı Zeynep Sarılar’ın
sunumu ile devam etti. Önceki yıllarda destek almaya hak
kazanmış projelere yer verilen etkinlikte, ERICSSON ve Bor
Yazılım firmalarınca ITEA3 başarı hikayesi sunumları yapıldı.
Söz konusu firmaların deneyimleri diğer ulusal paydaşlara
aktarıldı. TEYDEB 1509 Programı’nın değerlendirmeleri ve
söz konusu programda hakemlik deneyimi sunumlarının
ardından, öğleden önceki oturum ITEA3 Başkan Yardımcısı
Phillippe Letellier’in sunumuyla tamamlandı.
ITEA3 Ulusal Bilgi Günü v
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook